www.boswachtersblog.nl/ Texel

Vrijwillige vogelwachters toch nog naar Texel

29 juni 2020 Boswachter Anna Sprenkeling in Texel

Het was even onduidelijk of de vogelwachtershuisjes bij de Slufter en de Geul dit seizoen bemand zouden worden. Met de nodige aanpassingen is het toch gelukt. Op 1 juni arriveerden de eerste vrijwilligers. Juist nu het drukker is in de natuur kan Staatsbosbeheer de extra ogen en oren in het veld goed gebruiken. De vrijwilligers zijn tot eind augustus aanwezig in het gebied en informeren bezoekers over de bijzondere natuur in Nationaal Park Duinen van Texel en hoe ze hiervan kunnen genieten zonder deze te schaden.

Sinds ruim 100 jaar zijn er vogelwachters van Staatsbosbeheer actief in de Texelse duinen. Er is, sinds de eerste vogelwachters in 1908, veel veranderd. In het begin was de vogelwachter vooral een handhaver van de rust voor de broedvogels in de beschermde gebieden. Eieren rapen voor consumptie of verkoop voor eierencollecties was toen heel gewoon en een interessante bijverdienste. Naast het beschermen van de nesten werd het verzorgen van excursies ook al snel onderdeel van het takenpakket van de vogelwachters. De inkomsten uit de excursies dekten de kosten van de vogelwacht. Een deel van de vogelwacht werd gedaan door vaste medewerkers van Staatsbosbeheer, daarnaast werden er tijdens het broedseizoen ook tijdelijke krachten ingezet. In het begin waren er bijvoorbeeld duinboeren die het deden, naast het verzorgen van hun schapen.

Oude vogelwachter Jan Hopman

Nieuwe taken

Met de toename van toerisme nam de behoefte aan vogelwacht ook toe. Het ging steeds vaker om het handhaven van de spelregels tussen verschillende groepen van bezoekers. De vogelwachters en boswachters werden de gastheren van Staatsbosbeheer. Ze ontvingen mensen, namen ze mee op excursie en gaven informatie over de gebieden. Een andere belangrijke taak was het in kaart brengen van de broedvogels, bijzondere planten en andere natuurgegevens. Deze gegevens zijn belangrijk om de kwaliteit van de natuur in de gaten te houden en waar nodig het beheer bij te sturen.

Vrijwillige vogelwachters

Sinds 2015 werft Staatsbosbeheer vrijwilligers om tijdens het broedseizoen aan de slag te gaan als vogelwachters. De vrijwillige vogelwachters zijn een aanvulling op de boswachters van Staatsbosbeheer. Ze beantwoorden vragen van bezoekers over de gebieden en de soorten die er leven. Daarnaast houden ze een oogje in het zeil en waarschuwen ze mensen wanneer ze iets doen wat de natuur, of andere bezoekers kan schaden.

Rust tijdens broedseizoen

Sommige vogels keren niet terug naar hun nest als ze zijn opgeschrikt, daarom is rust tijdens het broedseizoen van groot belang. Zorg dat je hond aangelijnd is en respecteer de afgesloten gebieden. Wil je toch graag een keer mee naar het afgesloten gebied? Een gids van Staatsbosbeheer neemt je tijdens een excursie graag mee, bijvoorbeeld tijdens een wandeling langs de vogelkolonies in De Geul. In dit gevarieerde duingebied broeden aalscholvers, lepelaars en meeuwen in grote kolonies. De excursies zijn te boeken via Ecomare.

Foto’s van vogelwachter Maya Holwerda:

reageren

geef een reactie

  • Peter van Dijk
    16 juli 2020 om 18:06

    Leuk artikel over de vogelwachters op Texel. Wij mogen 3 augustus weer een week op het mooie Sluftergebied passen.
    Zin in!

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog