www.boswachtersblog.nl/ Noord-Brabant

Alle aandacht voor het beekdallandschap

25 september 2020 Boswachter Erik Schram in Noord-Brabant

De komende jaren wordt hard gewerkt in het beekdal van de Tongelreep en het Leenderbos om de kwaliteit van de natuur en de waterhuishouding van het beekdallandschap te verbeteren. De Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel en Staatsbosbeheer investeren in dit bijzondere gebied waar loofbossen en vochtige heide weer in ere hersteld zullen worden. Zowel in het beekdal bij de beek (beekherstel Tongelreep) als op de hogere gronden (dekzandruggen) worden werkzaamheden uitgevoerd. Hierdoor verandert vervolgens de grondwaterstand onder de bosgebieden.

Andere boomsoorten

Door de hogere grondwaterstand zullen de bomen in het gebied, vooral, Amerikaanse Douglas en Amerikaanse eiken, niet overleven. Daarom gaat Staatsbosbeheer vooruitlopend op de vernatting het gebied omvormen naar vochtige heide en gevarieerd loofbos. Op deze manier is het terrein er klaar voor als de vernatting door de hogere grondwaterstand optreedt. Dat betekent dat de Amerikaanse douglassen en Amerikaanse eiken gekapt zullen worden om plaats maken voor andere boomsoorten. De hoeveelheid bomen in het gebied neemt echter niet af, er komen alleen andere soorten die beter tegen een nattere bodem kunnen. Bomen zoals zwarte els, boswilg, fladderiep, linde en haagbeuk. Deze inheemse boomsoorten houden van vochtige grond en verspreiden zich op een natuurlijke wijze door het gebied net als de vochtige heide. Als bos plaats moet maken voor een lage vegetatie zoals vochtige heide, dan wordt het bos elders in en rond het Leenderbos gecompenseerd. Daar komt nieuwe bosaanplant.

Klimaatbestendig

Naar verwachting wordt het in het najaar van 2020 al op sommige delen natter doordat in het deelproject Laagveld enkele sloten gedempt worden. In 2021 zullen de eerste effecten van het beekherstel Tongelreep te zien zijn. Met het beekherstel worden de doelstellingen voor de Kaderrichtlijn Water gerealiseerd. Door deze maatregelen ontstaat een natuur die weerbaarder is voor pieken in het klimaat. De maatregelen worden mogelijk gemaakt door subsidie van de opdrachtgever: provincie Noord-Brabant.

Excursie

Staatsbosbeheer organiseert samen met Waterschap De Dommel en de provincie Noord-Brabant op zondag 4 oktober van 10-12 uur een excursie over de werkzaamheden in het Laagveld. De excursie start aan de parkeerplaats nabij de kruising Budelsebaan-Bruggerhuizen. Graag 1,5m afstand houden en aanmelden via e.schram@staatsbosbeheer.nl deelname is gratis.

Voor meer informatie:

www.staatsbosbeheer.nl/herstelheideheezeleende

www.dommel.nl/tongelreep

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog