www.boswachtersblog.nl/ Flevoland

Boswerkzaamheden in het Zuigerplasbos

18 november 2013 staatsbosbeheerflevoland in Flevoland
Harvester
Harvester

Af en toe krijgen wij vragen over de kapwerkzaamheden die Staatsbosbeheer nu in het Zuigerplasbos uitvoert. Wij zijn blij als mensen zich iets van hun omgeving aantrekken en mee leven met een gebied. Op verzoek van de Klankbordgroep Zuigerplasbos besteden we nogmaals aandacht aan dit onderwerp in dit blog.
De meest voorkomende vraag die aan ons wordt gesteld is, wat Staatsbosbeheer aan het doen is in het bos, het lijkt of het hele bos wordt aangepakt. Ik kan mij voorstellen dat sommige mensen schrikken van alle werkzaamheden die nu worden uitgevoerd. Maar deze werkzaamheden worden zeker niet zonder reden uitgevoerd.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=WqNoRbgZuiA]

Het beeld klopt dat in het hele bos wordt gewerkt. Dit is een verandering ten opzichte van vroeger. In het verleden werden in kleine delen van het bos bomen geblest (merken van om te zagen bomen) en met de motorzaag omgezaagd door eigen personeel van Staatsbosbeheer. Met een trekker sleepte men de bomen naar de weg, waar ze op de juiste lengte gezaagd en op stapels gezet kon worden. Nu is het efficiënter om de houtoogst op een grotere oppervlakte in één keer te doen door aannemers. Dit gebeurt met een zogenaamde ‘Harvester’. Dat is een machine die de bomen zaagt en gelijk afkort op de gewenste lengte. Deze machine verzet ongeveer net zoveel werk als 8 á 10 mensen met een motorzaag. Daarna wordt het hout uitgereden door een uitrijwagen en deze zet het weer op stapels langs de weg, zodat de vrachtwagen er bij kan om het verder te transporteren voor verdere verwerking tot b.v. planken of papier.
Als het te nat is in het bos kan het werk er tijdelijk stilliggen. Wanneer de omstandigheden beter worden wordt er weer verder gewerkt.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=beb1JobX6nk]

Doordat de situatie op de houtmarkt jaren niet gunstig was voor de houtoogst in bijvoorbeeld het Zuigerplasbos, is er weinig gedaan en is er een behoorlijke achterstand opgelopen in de dunning en verjonging. Alleen het hoognodige is weg gehaald. We kappen nu weer om twee redenen: De vraag naar hout is weer toegenomen en delen van het bos zijn aan het eind van hun levensloop, tijd om te verjongen voordat de bomen dood gaan en onveilig worden. Wat er nu aan werkzaamheden worden uitgevoerd gaat volgens de gedragsregels van het FSC voor duurzaam bosbeheer. Bos blijft bos.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=qDsRKIo-k-0]

In het Zuigerplasbos zijn verschillende naaldhoutpercelen. Naaldbomen blijken het in Flevoland niet goed te doen. Dit komt door de kalk in de Flevolandse bodem, Daar kunnen ze niet goed tegen, waardoor bepaalde paddenstoelen zoals de wortelzwam de bomen sneller kunnen aantasten, zodat ze uiteindelijk omwaaien. Verder zijn er ook stukken met populieren en wilgen die nauwelijks nog groeien. Tijd dus voor het verjongen van het bos, zodat ook volgende generaties op een duurzame wijze hout uit onze bossen kunnen blijven gebruiken. Daarnaast zit er veel dood hout in de bomen en dreigen sommige bomen om te vallen, ook een reden om deze gedeelten aan te pakken.
Daar waar er door natuurlijke verjonging geen nieuwe bomen gaan groeien, worden bomen terug geplant.

Uitrijwagen
Uitrijwagen

Naast de gewone houtoogst wordt er ook extra ruimte gemaakt om de Houtribtocht en langs de sloot nabij het Golfpark. Hier gaat het waterschap Zuiderzeeland de watergangen verbreden en natuurvriendelijker maken, zodat er een in de toekomst een betere waterberging is en de wijken rondom het Zuigerplasbos droge voeten houden in natte perioden. De grond die hierbij vrij komt wordt in de omgeving verwerkt, door er kleinere en wat grotere heuvels van te maken. Het plan is om voor wandelaars een uitzichtpunt te maken bij de Zuigerplas en in het noordelijke deel, in samenwerking met TC Flevoland, wat technische heuveltjes voor de ATB-fietser.
Deze werkzaamheden zullen waarschijnlijk in 2015 of 2016 plaatsvinden.

planten
planten

Door de werkzaamheden lijkt het bos nu een rommeltje, maar dat beeld verandert snel. Het bos wordt afwisselender en aantrekkelijker voor mens, plant en dier. Het bos krijgt een nieuwe impuls.
We verwachten dat rond maart 2014 de boswerkzaamheden klaar zijn, mocht het weer niet te veel tegen werken. Daarna worden de wandelpaden weer hersteld, zodat de bezoekers weer veilig en plezierig door het bos kunnen wandelen.

SAM_4389

Meer informatie over bosbeheer en houtoogst:
http://www.staatsbosbeheer.nl/Nieuws%20en%20achtergronden/Themas/Bos%20en%20houtoogst.aspx

Boswachter Rob Koetsier

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog