www.boswachtersblog.nl/ Flevoland

Otter terug in het Roggebotzand!

8 februari 2017 Boswachter Tjibbe Hunink in Flevoland

De otter is sinds 2002 weer terug in Nederland. Vanaf dat jaar werden vrijwel jaarlijks enkele dieren uitgezet in de Weerribben en de Wieden (Overijssel) en begonnen de aantallen in Nederland weer te groeien. Langzaam is het uitzetgebied volgelopen met otters en zijn alle beschikbare territoria bezet. Daarmee is ook de opmars van de otters naar andere delen van Nederland begonnen.

De otter in Flevoland

In Flevoland zijn vanaf 2003 reeds sporen van otters gevonden. In eerste instantie in de Noordoostpolder (o.a. in het Kuinderbos). Het vestigen van otters in Zuidelijk Flevoland heeft tot 2011 op zich laten wachten. De eerste otter die in Zuidelijk Flevoland werd gevonden was helaas een dood vrouwtje in de omgeving van de Ketelbrug. De kolonisatie van Zuidelijk Flevoland is vanaf 2012 echt begonnen. De ontsnapping van otters uit het natuurpark Lelystad heeft daarbij zeker geholpen. In 2016 zijn er in Zuidelijk Flevoland slechts 3 individuen aangetroffen. Dit betrof 1 dier, welke dood is gevonden langs de houtribweg en twee dieren waarvan het DNA uit spraints is gehaald.

Ruiken aan otterpoep

Otterspraints

De belangrijkste methode om te kijken of otters aanwezig zijn in een bepaald gebied is het zoeken naar spraints. Dit zijn de uitwerpselen van otters, oftewel otterpoep. Otters gebruiken hun poep om het territorium af te bakenen. Bovendien bevat een spriant belangrijke informatie voor andere otters. Het geslacht, de leeftijd, gezondheid, bereidheid tot paring; alle informatie die een otter nodig heeft. Voor ons hebben otterspraints een beetje een zoetige visgeur. Bij twijfel ruik ik altijd even aan een gevonden spraint, waardoor ik 100% zekerheid krijg. Gevonden spraints verzamel ik voor (DNA)analyse door Alterra.

Trots!

De watergangen in Flevoland zijn in de afgelopen jaren steeds meer verbeterd. Het waterschap Zuiderzeeland werkt aan natuurvriendelijke oevers en de verbetering van de waterkwaliteit. In het Roggebotzand is het al weer enkele jaren geleden dat de oevers van de Roggebottocht natuurvriendelijk zijn ingericht. De otter is een soort waar wij, en het waterschap trots op mogen zijn. Het is een soort, welke staat voor een goede waterkwaliteit. Hoewel we niet vaak het dier te zien krijgen kunnen we met behulp van wildcamera’s toch een klein kijkje krijgen in het leven van dit geweldige dier. Deze beelden, welke we afgelopen week “verzameld” hebben via zo’n wildcamera, willen we jullie dan ook niet onthouden!

En nu?

Uiteraard zijn wij benieuwd hoe de stand van de otters zich in de komende jaren zal ontwikkelen. Mede door de hoeveelheid water in onze provincie heeft Flevoland de potentie om een bolwerk te worden voor de otter. We zullen dan ook de komende tijd blijven zoeken naar spraints van de otter. Dit doen we niet alleen, ook de overige natuurbeherende organisaties en Landschapsbeheer Flevoland is samen met vele vrijwilligers bezig met de monitoring van de otters in de provincie. Door het leefgebied in kaart te brengen kunnen we werken aan de bescherming van dit fantastische dier!

Wil je na het lezen van dit blog ook helpen? Neem dan contact met me op!

Tjibbe Hunink
Boswachter Ecologie

 

Meer lezen over otters? kijk ook eens op de site van de zoogdiervereniging.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog