www.boswachtersblog.nl/ Flevoland

Betonfietspaden kuinderbos in nieuw jasje

21 mei 2015 staatsbosbeheerflevoland in Flevoland

Afgelopen woensdag hebben de wethouders Hans Wijnants en Andries Poppe samen met provinciehoofd Staatsbosbeheer Nick de Snoo de betonnen fietspaden in het Kuinderbos in gebruik genomen. De 3,5 km is in twee fases gerenoveerd.

IMAG3242

De gemeente heeft het deel tussen Oosterringweg en Schansweg aanbesteed aan de firma Schagen, hierbij zijn ook Europese geleden ingezet. Met de aanleg van de fietspaden in het mogelijk vanuit Emmeloord fietsend en skeelerend via de Wellerwaard naar Kuinre te fietsen over twee meter brede betonfietspaden. “de boswachter van het Kuinderbos is al regelmatig aangesproken de afgelopen periode door bewoners van Kuinre en recreanten dat ze blij zijn met de bredere betonpaden omdat je nu lekker naaste elkaar kunnen fietsen” Wethouder Wijnants haalde nog even aan dat er nog een wens ligt om een bestaand schelpenfietspad in beton om te zetten, het betreft het deel tussen de Hopweg (gem Noordoostpolder) en de havendijk in (gem Steenwijkerland). Plaatselijk belang van Kuinre was ook vertegenwoordigd bij de ingebruikname en zij gaan de kwestie onder de aandacht brengen bij de gemeente Steenwijkerland en hopelijk kan er door een samenwerking deze fietsverbinding blijven bestaan die nu door slijtage onveilig dreigt te worden. Provinciehoofd Nick de Snoo benadrukte dat door groen ondernemerschap bij Staatsbosbeheer middelen beschikbaar waren gekomen om eind 2014 het deel tussen Schansweg en Hopweg te realiseren een mooie manier om verdiend geld weer terug te laten vloeien naar de samenleving, Staatsbosbeheer heeft haar deel aanbesteed aan Firma de Waard. Mooi detail was verder dat Tom Remijnse als vrijwilliger actief bij Staatsbosbeheer aanwezig was bij de opening. Zijn opa heeft destijds als een van de eerste 100 pioniers van de polder zijn naam aan dit fietspad deel mogen verbinden, namens zijn kinderen. Het deel tussen de Schansweg en Oostringweg heeft overigens nog geen naam, informatie hierover kan via h.bergman@staatsbosbeheer.nl. De financiële bijdrage van de namen die gegeven worden aan de fietspaden in het Kuinderbos dragen bij aan aanleg en onderhoud.

Harco Bergman
Boswachter Kuinderbos

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog