www.boswachtersblog.nl/ Flevoland

Boswerkzaamheden Almeerderhout

11 juli 2016 staatsbosbeheerflevoland in Flevoland
Kap zomer 2016

Vanaf 15 juli start Staatsbosbeheer op verschillende plaatsen in het Almeerderhout met  boswerkzaamheden ten bate van de houtoogst. De werkzaamheden gaan plaatsvinden in het Weteringpark, schapenbos van het Waterlandsebos en nabij het Shell station aan de Vogelweg. Zie kaartje. De werkzaamheden duren tot in het najaar.

Kap zomer 2016 AH

Van te voren is het bos geïnventariseerd, om te kijken wat er leeft. Tijdens de werkzaamheden wordt er door de machines gebruik gemaakt van de beheerwegen en paden die in het gebied liggen en is er. Door regenval kan modder op deze paden ontstaan. De paden kunnen daardoor voor de recreant slecht te gebruiken zijn en fietsers en wandelaars kunnen hier hinder van ondervinden. Na de houtoogst- periode worden de paden weer opgeknapt. We hopen op uw begrip voor de overlast.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Het Almeerderhout is een multifunctioneel bos; alles komt er samen. Duurzame houtproductie is naast natuur, recreatie, landschap een van de functies van het bos. De houtoogst gaat hand in hand met het stimuleren van variatie in het bos. Staatsbosbeheer weegt steeds zorgvuldig af welke bomen geoogst worden. Bij dunning worden bomen weggehaald om de anderen meer ruimte te geven. Daarbij wordt rekening gehouden met de dieren en planten die er leven en nu nog broeden. Het hout is een mooi natuurproduct van eigen bodem en wordt verwerkt in onder andere pallets, papier, haardhout. De toppen en takken als dienen als brandstof voor de energiecentrale in Lelystad

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Werkzaamheden
Bomen hebben een markering, de zogenaamde blessen. De bomen met rode stippen worden geoogst. De bomen met blauwe stippen, de zogenaamde toekomstbomen, deze toekomstbomen blijven zo lang mogelijk staan en krijgen alle ruimte.
Bomen vellen gebeurt met een oogstmachine, een ‘harvester’. Deze geavanceerde houtoogstmachine kan nauwkeurig en precies werken. Hij velt en onttakt de bomen en zaagt de stam in stukken van de gewenste lengte.
De stammen worden opgestapeld langs de bospaden in afwachting van transport naar de zagerijen. De paden in het werkgebied blijven zo veel mogelijk toegankelijk, maar kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn door het werkverkeer. De paden worden zo snel mogelijk hersteld, maar dit herstelwerk kan pas als het werk afgerond is en in een periode dat de paden goed droog zijn.

houtstapels

Duurzaam bosbeheer
Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig voor plant en dier. Dat betekent dat voor aanvang van de werkzaamheden wordt bekeken of er bijvoorbeeld broedbomen van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. En als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. We doen dat volgens de richtlijnen van de Gedragscode Bosbeheer. Het hout uit de bossen van Staatsbosbeheer is FSC gecertificeerd en komt uit duurzaam beheerd bos.

Boswachter Rob Koetsier

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog