www.boswachtersblog.nl/ Flevoland

Boswerkzaamheden in het Cirkelbos

10 januari 2017 Rob Koetsier in Flevoland

Staatsbosbeheer is gestart met de houtoogst in het Cirkelbos in Almere. Tijdens de werkzaamheden kan het voorkomen dat paden op enkele plaatsen tijdelijk zijn afgesloten of minder goed toegankelijk zijn. Fietsers en wandelaars kunnen hier hinder van ondervinden. Na de houtoogst worden deze wegen en paden, als het nodig is, weer opgeknapt.

Het Cirkelbos is een multifunctioneel bos; alles komt er samen. Duurzame houtproductie is naast natuur, recreatie en landschap een van de functies van het bos. De houtoogst gaat hand in hand met het stimuleren van variatie in het bos. Staatsbosbeheer weegt steeds zorgvuldig af welke bomen geoogst worden. Bij dunning worden bomen weggehaald om de anderen meer ruimte te geven. Daarbij wordt rekening gehouden met de dieren en planten die er leven en nu nog broeden. Het hout is een mooi natuurproduct van eigen bodem en wordt verwerkt in onder andere pallets, papier, haardhout. De toppen en takken als dienen als brandstof voor de energiecentrale in Lelystad

Werkzaamheden
Staatsbosbeheer weegt steeds zorgvuldig af welke bomen geoogst worden. Daarbij wordt rekening gehouden met de dieren en planten die er leven en broeden. Bomen krijgen een markering (gekleurde stippen), het zogenaamde blessen. Bomen vellen gebeurt deels met de hand door middel van motorzagen en met een oogstmachine, een ‘harvester’. Deze geavanceerde houtoogstmachine kan zeer nauwkeurig werken. Hij velt en onttakt de bomen en zaagt de stam in stukken van de gewenste lengte. Het zagen vindt plaats in 2017.

In het bos wordt er kap en verjonging toegepast. Dit houdt in dat gedeelten met bomen van mindere kwaliteit in het bos worden gekapt en vervangen wordt door nieuwe duurzamere boomsoorten zoals eik. In de andere gedeelten van het bos vindt een dunning plaats. Hier wordt gekeken naar bomen die voor de toekomst blijven staan. Deze bomen krijgen meer ruimte om verder te groeien.

Duurzaam bosbeheer
Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig voor plant en dier. Dat betekent dat voor aanvang van de werkzaamheden wordt bekeken of er bijvoorbeeld broedbomen van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. En als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. We doen dat volgens de richtlijnen van de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. Het hout uit de bossen van Staatsbosbeheer is FSC gecertificeerd en komt dus uit duurzaam beheerd bos.
Het bos levert ook brandstof voor het maken van groene stroom. Dit gebeurt in de energiecentrale bij Lelystad.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het Cirkelbos, de werkzaamheden en het bosbeheer, neem dan contact op met de boswachter van Staatsbosbeheer, mail naar almeerderhout@staatsbosbeheer.nl. Kijk op www.staatsbosbeheer.nl voor meer informatie over bos, bosbeheer en producten die de Nederlandse bossen leveren.

 

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog