www.boswachtersblog.nl/ Flevoland

Waarom wordt er soms niet gemaaid in onze Almeerse terreinen?

17 juli 2023 Boswachter Amy Zeeman in Flevoland

In Flevoland leven we op de zeekleibodem. Dit is een rijke bodem vol met voedingsstoffen. In het begin van het voorjaar, wanneer de natuur volop groen wordt, begint alles keihard te groeien. In Flevoland gaat dit door de rijke bodem veel harder dan op de arme zandgronden. Daarom is het belangrijk om op bepaalde plekken vooral langs onze recreatieve voorzieningen te maaien. Als dit niet gebeurt, zal het gebied binnen korte tijd onbereikbaar worden voor onze bezoekers. En toch wordt niet altijd alles gemaaid. Waarom? Dat leggen we hieronder uit.

In de maand mei roepen de Bijenstichting, Flora van Nederland en Steenbreek, tuineigenaren en gemeenten op om minder of anders te maaien doormiddel van de ‘’Maai Mei Niet”-maand. Door minder te maaien krijgen bijen, kevers, vlinders en hommels meer voedsel. We weten allemaal dat het niet goed gaat met de bijen en de hommels. Door hen meer voedsel aan te bieden zal de populatie ook weer kunnen groeien. Als natuurorganisatie vinden wij de biodiversiteit in onze terreinen van groot belang. Bijen en hommels zijn hierin een onmisbare schakel. Plekken waar dus niet gemaaid hoeft te worden, doen we dan ook niet, ook buiten de ”Maai Mei Niet”-maand. Dit zijn vooral de plekken waar onze bezoekers niet snel komen, waar geen officiële recreatievoorzieningen staan of waar men elkaar makkelijk kan passeren.

Maar wanneer is iets nou een recreatieve voorziening en wanneer niet?

We krijgen vaak berichten van bewoners die nu niet meer over groenstroken kunnen lopen omdat Staatsbosbeheer deze minder maait. Staatsbosbeheer maait alleen haar officiële recreatievoorzieningen regelmatig om deze begaanbaar te houden voor onze bezoekers. Deze voorzieningen zijn te herkennen aan een duidelijk verhard pad en/of wegbewijzering. Bij de wandelroutes zijn dit bijvoorbeeld de routepaaltjes. Niet in al onze bosgebieden zijn wandelpaden of andere recreatievoorzieningen te vinden, Dat kan betekenen dat bijvoorbeeld groenstroken of lanen bij u in de buurt minder vaak gemaaid worden.

In Flevoland hebben wij veel sloten, ook wel schouwsloten genoemd. Deze zijn voor de afwatering van onder andere het bos en de woonwijken. Als langs deze schouwsloten recent gemaaid is, kan je hier prima lopen. Maar deze paden zijn geen officiële wandelpaden. Om die reden worden deze anders beheerd en dus minder vaak gemaaid als de officiële routes. 1 à 2 keer per jaar geeft het waterschap ons de opdracht om deze schouwsloten te maaien. Vaak plaatst Staatsbosbeheer hier wel een regelgevingsbord. Dit is om bezoekers te wijzen op de regelgeving van het gebied wanneer zij wel gebruik maken van de schouwpaden.

Oh en… laat je niet foppen door alle ‘’olifantenpaadjes’’. Er loopt namelijk ook veel wild in onze bossen die vaak hun eigen routes maken door een bosvak. Deze worden ook wel wildwissels genoemd. Hier maken veel wilde dieren gebruik van en daarom is het belangrijk dat wij mensen daar niet overheen lopen.

Voor al onze officiële wandelroutes kunt u hier kijken óf kom langs in het buitencentrum van Staatsbosbeheer. De collega’s van het buitencentrum verwijzen u graag naar de mooiste routes van Almere.

Buitencentrum Almeerderhout is geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 16 uur.

Mocht u nog andere vragen hebben over het maaibeheer, zoek dan contact op met de boswachter via almeerderhout@staatsbosbeheer.nl

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog