www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Houtoogst Duurswouderheide

14 januari 2013 Boswachter Roel Vriesema in Fryslân

Staatsbosbeheer gaat de komende weken kapwerkzaamheden uitvoeren rond de bossen bij de Duurswouderheide onder Wijnjewoude. De dunning zal door het hele bos plaatsvinden. De werkzaamheden starten waarschijnlijk deze week. Tijdens de werkzaamheden zullen wandelpaden zoveel mogelijk worden ontzien. Toch kan het voorkomen dat de wandelroute op enkele plaatsen beschadigd wordt. De paden worden na de houtoogst zo snel mogelijk hersteld.

Door houtkap wil Staatsbosbeheer het bos gevarieerder maken, ook voor toekomstige generaties. Door uitdunning krijgen bomen meer ruimte om zich te ontwikkelen. Er valt meer licht op de bodem waardoor lage begroeiing ontstaat. Goed  voor verschillende planten- en diersoorten en ook goed voor het bos. Door eindkap ontstaat ruimte voor jong bos.

Vragen over deze werkzaamheden? Plaats een reactie onderaan dit bericht.

Boswachter Roel Vriesema

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog