www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Staatsbosbeheer start met oogst Populieren in bosperceel in de Mieden

8 februari 2019 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

Staatsbosbeheer pleegt de komende periode, nog voor het broedseizoen, onderhoud aan het bosje dat ligt tussen de Alde dyk en het Nonnepaed in de Mieden. Het bosje is sinds kort eigendom van Staatsbosbeheer. Het bosje was voormalig eigendom van de gemeente Achtkarspelen en is geruild voor een bosperceel bij Gerkesklooster. De reden voor de ruiling was dat dit bosje binnen de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur valt en goed aansluit bij de inrichtingsopgave van EHS gronden voor de Provincie Fryslân.

Waarom nu onderhoud?
Het bosperceel grenst aan provinciegrond. Deze gronden heeft de provincie Fryslân de afgelopen periode ingericht binnen doelstelling van de EHS opgave die er voor deze gebieden ligt. Onder andere is er op deze gronden een waterpeilverhoging doorgevoerd.

In het verleden is er weinig onderhoud in het bosje gedaan en de populieren zijn op een leeftijd dat ze geoogst kunnen worden. Ook de verhoging van het waterpeil speelt een rol bij de keuze om de populieren te oogsten. Het verhoogde waterpeil kan er in de toekomst voor zorgen dat er kernrot in de bomen ontstaat. Daarom is dit de juiste periode om de bomen, die nu nog van goede kwaliteit zijn, te oogsten.

Verder sluit de ingreep aan bij de doelstellingen van de Provincie bij de inrichting van het gebied. Dit zijn onder andere meer openheid in het gebied, dat grenst aan een gebied met een weidevogeldoelstelling in de Rohelstermieden.

 

Wat is dunning?
Bij dunning worden sommige bomen gekapt om andere bomen een kans te geven uit te groeien tot volwaardige rechte bomen met een mooie kruin. Zo ontstaat er een gezond bos.
Voordat de dunning plaatsvindt worden de bossen geïnventariseerd door onze boswachters. De bomen die moeten worden geveld, worden voorzien van een rode stip. De bomen die blijven krijgen een blauwe stip. De dunning zal door Staatsbosbeheer worden uitbesteed aan een aannemer.

Wettelijke bepalingen
Volgens boswachter Hoekstra is nu het goede moment om het bos te dunnen. Het broedseizoen is in deze periode nog niet begonnen en de bodem is goed begaanbaar. Staatsbosbeheer meldt de kap van groepen bomen het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Ook worden de broedplaatsen van roofvogels afgezet en beschermd tijdens de werkzaamheden. Dit zijn we verplicht vanuit de natuurbeschermingswet.

reageren

geef een reactie

 • Han Messie
  8 maart 2019 om 11:13

  ZUCHT

  Dicht opeengedrongen
  hangen lichtgrijze wolken
  koel en zelfvoldaan
  boven de weidekreek

  die aangename dreiging
  laat waterrimpels
  blij huiverend voortglijden
  naar verhoopte ontmoeting

  in het wiegende riet
  vinden ze hun bestemming
  die allerlei vragen
  en oneindigheid bewaart.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog