www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Berichten met de tag:
de Mieden

Fryslân

Woensdag 15 januari Fryske Panda’s aflevering 4: Schorpioenmos in de Mieden

Het schorpioenmos staat centraal in deze aflevering die in FryslânHjoed tussen 17.00 en 17.15 uur en elk uur voorbij komt.
In deze aflevering neemt Jakob ons mee naar de Mieden, een prachtig door kwelwater gevoed natuurgebied in de gemeente Achtkarspelen.

lees meer
Fryslân

Staatsbosbeheer start met oogst Populieren in bosperceel in de Mieden

Staatsbosbeheer pleegt de komende periode, nog voor het broedseizoen, onderhoud aan het bosje dat ligt tussen de Alde dyk en het Nonnepaed in de Mieden. Het bosje is sinds kort eigendom van Staatsbosbeheer. Het bosje was voormalig eigendom van de gemeente Achtkarspelen en is geruild voor een bosperceel bij Gerkesklooster. De reden voor de ruiling was dat dit bosje binnen de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur valt en goed aansluit bij de inrichtingsopgave van EHS gronden voor de Provincie Fryslân.

lees meer
Fryslân

Swaddekuier; loop zaterdag 7 juli a.s. mee voor ALS!

2018 is een bijzonder jaar in Fryslân. Onze provincie Fryslân viert een jaar lang feest en staat internationaal in de schijnwerpers. Dat feest vieren we in 2018 met een bijzondere editie van de jaarlijkse wandeltocht op zaterdag 7 juli. Samen met partners, zoals de gemeente Achtkarspelen Noardelijke Fryske Wâlden, Staatsbosbeheer en een groot aantal bedrijven wordt de Swaddekuier georganiseerd. Dit jaar staat het goede doel Stichting ALS Nederland centraal.

lees meer
Fryslân

Wy binne grutsk!

EARNEWALD – Vandaag, vrijdag 18 maart, ontvingen mijn collega-boswachters Jakob Hanenburg en Arno Paulus de Sulveren Skries op de Weidevogelkennisdag in Earnewâld. Daarbij ontvingen we als Staatsbosbeheer Noard-Fryslân ook nog eens een cheque van 2.500 euro! Volgens de vakjury hebben wij het beste initiatief van 2015 op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Gedeputeerde Johannes Kramer, portefeuillehouder natuur en landschap, reikte de […]

lees meer
Fryslân

De ‘Skries’ terug van vakantie

JOURE – De Skries is werom yn Súdwest Fryslân. Voor de niet-Friezen onder ons: de grutto is weer terug. Vooral bij mijn Friese collega’s gaat het bloed dan weer sneller stromen, want het weidevogelseizoen begint weer. De grutto is naast de kievit dé parel van de Friese weidevogelgebieden en onlangs verkozen tot onze Nationale Vogel!. Nog een […]

lees meer
Fryslân

Spectaculaire toename weidevogels in Surhuizumermieden

SURHUIZUM – Acht jaar noeste arbeid in natuurgebied Surhuizumermieden werpt nu duidelijk zijn vruchten af. Uit tellingen blijkt dat sinds 2008 het aantal broedende grutto’s spectaculair is toegenomen. Ook andere weidevogels als kievit en tureluur broeden in grotere aantallen dan voorheen. Afgelopen week presenteerden we met gepaste trots de resultaten aan een grote groep genodigden, waaronder onze pachters […]

lees meer
Fryslân

Het mos met het ‘kromme pootje’

TWIJZEL – Goed nieuws en tegelijk dé ontdekking van het jaar in natuurgebied De Mieden. In het voorjaar van 2015 vond ik groen schorpioenmos op een nieuwe plek in dit gebied. Afgelopen weken bezocht ik opnieuw het reservaat en tot mijn verrassing heeft deze zeer zeldzame soort zich er fors uitgebreid. Op dit moment liggen er letterlijk enkele vierkante meters […]

lees meer
Fryslân

Internationale vrijwilligers aan het werk in De Mieden

Twijzel – Van 22 augustus tot en met 5 september steken 18 jongeren uit Turkije, Rusland, Spanje, Japan, Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland vrijwillig de handen uit de mouwen in Noard Fryslân. Dit doen zij in de prachtige bloemrijke blauwgraslanden van de Mieden. Het is inmiddels het vijfde jaar op rij dat jongeren uit de […]

lees meer
Fryslân

Internationale jonge vrijwilligers aan de slag in de Mieden

Sinds deze week steken 18 jongeren uit alle plekken van de wereld vrijwillig de handen uit de mouwen in de natuur. In de Mieden in Noord-Fryslân helpen ze met werkzaamheden die niet met machines gedaan kunnen worden. Dit vrijwilligersproject is een samenwerking tussen SIW Internationale Vrijwilligersprojecten en Staatsbosbeheer en zal twee weken duren. De vrijwilligers […]

lees meer
Fryslân

Vrijwilligers uit diverse landen aan de slag in de Mieden

Begin september hebben 18 jongeren uit 12 verschillende landen, waaronder Canada, Turkije, Frankrijk, Taiwan, Servië en Japan vrijwillig de handen uit de mouwen gestoken in natuurgebied De Mieden. Dit vrijwilligersproject is een samenwerking tussen SIW Internationale Vrijwilligersprojecten en Staatsbosbeheer. Boswachter Jeffrey Huizenga coordineerde dit project. De vrijwilligers gingen aan de slag in de prachtige bloemrijke […]

lees meer
Fryslân

Het gaat weer over rozen in De Mieden

Schijnviltroos, schijnhondsroos en schijnheggenroos; het zijn drie onbekende wilde rozen die al vele honderden jaren voorkomen in het houtwallenlandschap van De Mieden. En om deze fraaie rozen te behouden zijn eind april opgekweekte planten weer herplant in een aantal houtwallen. In 2010 heeft Staatsbosbeheer onderzocht welke soorten bomen en struiken in dit gebied voorkomen. Daaruit […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog