www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

De ‘Skries’ terug van vakantie

17 maart 2016 Henk-jan in Fryslân

JOURE – De Skries is werom yn Súdwest Fryslân. Voor de niet-Friezen onder ons: de grutto is weer terug. Vooral bij mijn Friese collega’s gaat het bloed dan weer sneller stromen, want het weidevogelseizoen begint weer. De grutto is naast de kievit dé parel van de Friese weidevogelgebieden en onlangs verkozen tot onze Nationale Vogel!. Nog een paar weken en dan barst het gejodel boven de weilanden weer in alle hevigheid los. En dat is gelukkig nog steeds het geval in onze Friese terreinen.

De grutto is niet voor niets onze Nationale Vogel.
De grutto is niet voor niets onze Nationale Vogel.

Kakofonie en weidegevoel
Nu heb ik zelf geen Fries bloed, maar kan me de lichte opwinding bij mijn collega’s goed voorstellen. Een grasland met weidevogels is een plek vol passie en beleving. Er gaat niks boven een Friese polder met een kakofonie van jodelende grutto’s, buitelende kieviten, roepende tureluurs en zingende veldleeuweriken. Dit is het ultieme weidegevoel wat je gewoon een keer meegemaakt moet hebben. Ondanks dat het landelijk gezien al jaren minder gaat met deze groep vogels, zijn er nog redelijk wat terreinen waar je dit weidegevoel nog kunt krijgen. Een mooi voorbeeld is De Mieden waarover mijn collega Jacob Hanenburg onlangs een bericht plaatste op dit weblog. Ook in ZW-Fryslan hebben we nog een aantal goede weidevogelterreinen, zoals de Blaugerzen, Haanmeer en het Zandhuizerveld.

Op dit moment foerageren grutto's nog in natte grasmanden
Op dit moment foerageren grutto’s nog in natte grasmanden

Voorjaarstrek
Collega Harm van der Wal zag op 23 februari al een groepje van 40 vogels in de Geeuwpolder en op 14 maart telde Sjoerd Bakker verspreid over het Sneekermeergebied en de Wite en Swarte Brekken maar liefst 4.790 grutto’s. Durk Venema, Boswachter Ecologie in ZW-Fryslan, verzamelt al deze gegevens en zo kunnen we het aantal weidevogels van jaar tot jaar volgen. De grutto’s die nu zijn gezien hebben de voorjaarstrek achter de rug en zijn teruggekeerd vanuit hun overwinteringsplek in West-Afrika. Ze foerageren op dit moment op de natte graslanden en maken zich op voor het komende broedseizoen. Een deel van de grutto’s zal verder doorvliegen naar andere windstreken en een deel van de dieren keert begin april weer terug naar onze terreinen om te broeden. Nog even geduld dus, de ‘maitiid’ komt er krek weer aan’, aldus Harm, Sjoerd en Durk!

Boswachter Henk-Jan van der Veen

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog