www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Onderhoud aan paden in de voortuin van Stania State.

5 september 2022 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

De komende periode worden er enkele paden in de voortuin van park Stania State vernieuwd.
De oude paden bestonden uit grind, dat echt aan een vervanging toe was. De paden in de oude Roodbaard tuin worden opnieuw verhard met een halverharding Nobre Cál. Dit is een soort kalkgesteente en duurzame vervanger voor schelpenpaden.

Nobre Cál is een fijnkorrelig breekmateriaal dat zeer geschikt is als half verharding. Dit materiaal is afkomstig uit natuurlijk kalkgesteente en het heeft een hoog gehalte calciumcarbonaat. Nobre Cál heeft veel voordelen als soort half verharding en wordt dan ook steeds vaker toegepast. Steeds vaker zien gemeentes, vakantieparken, recreatieparken en bedrijven de voordelen van deze half verharding en kiezen dan ook voor de aanleg hiervan. Fietspaden, wandelpaden, parkeerplaatsen, bermen en erven worden met Nobre Cál bekleed. Nobre Cál wordt geleverd en verwerkt zonder enige toevoegingen waardoor het een 100% natuurlijk product is.

Het heeft een mooie natuurlijke kleur die naar mij idee niet misstaat in de mooie voortuin van het unieke park.
Verder lijkt het onderhoudsarm te zijn en rolstoelvriendelijk. Vorig jaar zijn er al een paar paden op deze manier vernieuwd in de voortuin van Stania State, zie hierboven het fraaie resultaat.

Door de werkzaamheden zullen sommige paden tijdelijk niet begaanbaar zijn, dit zal worden aangegeven met tijdelijke bebording.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog