www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Van groene tot gekleurde dekens

8 augustus 2022 Boswachter Manon van Wesel in Fryslân

Als je in de zomer door zuidoost Fryslân reist kom je verschillende kleuren dekens tegen. Van strak groene tot een kleurrijk palet. Ik heb het over de verscheidenheid aan kleuren van onze graslanden. Stap maar eens de vogelkijkhut ‘Gerrit’s Hutte’ binnen gelegen tussen Nijeholtpade en De Hoeve. Daar heb je een prachtig uitzicht over de bloem- en kruidenrijke graslanden langs beekdal Linde.

Maaien is maatwerk
Staatsbosbeheer heeft de opdracht bepaalde type graslandvegetatie in stand te houden of te ontwikkelen naar een betere kwaliteit. Maaibeheer is hierin een noodzakelijke maatregel. Door te maaien en het maaisel af te voeren geven we sturing aan de ecologische ontwikkeling. Maar wat gebeurt er als we niet maaien? Dan nemen snelgroeiende plantensoorten de overhand, zullen de rest van de planten verstikken en zal het grasland uiteindelijk veranderen in bos. Dit wordt ook wel verruiging genoemd. Van de grote soortenrijkdom, en vaak zeldzame soorten, blijft niet veel over. Kortom, de biodiversiteit neemt af. Het is soms best een puzzel, dat maaibeheer in de praktijk. Zo zijn er graslanden waar we vroeg in de zomer maaien. Deze graslanden zijn nog in ontwikkeling en daar willen we graag meer biodiversiteit. We proberen de dominerende plantensoorten, zoals de gestreepte witbol, de kop in te drukken. De aanwezigheid van zo’n soort geeft de voedselrijke omstandigheden aan. Ze profiteren namelijk van voedingsstoffen die vanuit de omgeving via de lucht neerdalen op de graslanden. Je kan het zien als een plant die alleen maar Mac Donald’s-voedsel eet. Door het vroeg maaien, en vaak ook meerdere keren in het seizoen, worden overtollige voedingsstoffen afgevoerd en de bodem verarmt. Dit wordt ook wel verschralingsbeheer genoemd. Hierdoor krijgen kruiden en bloemen de kans te groeien en wordt het grasland veel gevarieerder.
Er zijn ook graslanden die al goed ontwikkeld zijn en die door laat maaien in de zomer in stand worden gehouden. De planten hebben daar voordeel bij omdat ze hun zaden al hebben kunnen verspreiden. Je zult ook zien dat we stroken in het grasland niet maaien. Niet omdat we deze vergeten zijn maar omdat we aandacht hebben voor insectenfauna en hun leefgebied. Voor elk perceel passen we dus maatwerk toe. En dan heb ik het nog niet gehad over de aangepaste machines en maaiers die we gebruiken en het waterbeheer. Want natuur en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Een web van leven
Je komt het woord overal tegen, het woord biodiversiteit. Het lijkt een modewoord geworden en misschien word je er al zelfs een beetje moe van. ‘The true tragedy of our time is still unfolding: the loss of biodiversity. The way we live now is a disaster for biodiversity.’ Een kort maar krachtige boodschap van David Attenborough. Ja, dat is die man die in veel natuurfilms met zijn zeer prettige stemgeluid aan het woord is. Met deze boodschap waarschuwt hij de
mensheid dat de tijd tikt voor onze planeet. Maar ook dat we nog de mogelijkheid hebben het tij te keren en het verlies van biodiversiteit te herstellen. Het is geen modewoord, het is hoognodig. Zo draagt biodiversiteit bij tot veel aspecten van het menselijk welzijn, het voorziet ons in essentiële behoeften die we als vanzelfsprekend beschouwen. Ik ben er van overtuigd dat we tot die tijd onze graslanden moeten blijven beheren ten behoeve van biodiversiteit. We moeten zorgen voor een web van leven, op weg naar betere tijden.

reageren

geef een reactie

  • graddus
    9 augustus 2022 om 09:21

    Ik schaam me diep over het gevoerde maai beheer Pitrus een meter hoog die zaad gevormd heeft wordt gemaaid en blijft rustig op het land liggen tot alle zaad er mooi is gevallen .

  • Cornelis Basoski
    8 augustus 2022 om 11:59

    Mooi, leerzaam artikel! Met genoegen kennis van genomen

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog