www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Berichten met de tag:
gemeente Ooststellingwerf

Fryslân

Van groene tot gekleurde dekens

Column ‘Door de ogen van de boswachters’.
Boswachters Manon van Wesel en Paula Swinkels van Staatsbosbeheer schrijven elke maand beurtelings een column voor de kranten de Stellingwerf en de Nieuwe Ooststellingwerver. Zij nemen de lezer in korte verhalen mee op ontdekkingstocht door de natuur van Oost- en Weststellingwerf. Deze maand is het de beurt aan Manon van Wesel.

lees meer
Fryslân

Duurzaam fietspad voor het Blauwe Bos

Jubbega – Dat het 4,5 kilometer lange fietspad door het Blauwe Bos een populaire route is, is alom bekend. Jaarlijks rijden hier duizenden recreanten om te genieten van bossen en heidevelden. Op dit moment liggen er echter grote hopen zand, rijden kraanwagens af en aan en zijn delen van het pad afgesloten vanwege een flinke […]

lees meer
Fryslân

Geslaagde boomfeestdag in Koepelbos, Oldeberkoop

Op 12 maart was het dan zo ver, Boomfeestdag 2014! Ook in Zuid-Oost Friesland was een boomfeestdag locatie, en wel in het Koepelbos bij Oldeberkoop. Een  samenwerking van de Gemeente Ooststellingwerf, Plaatselijk belang Oldeberkoop, Staatsbosbeheer Fryslân en OBS de Tjongeling. Om 9 uur was het openingswoord aan Dennis Benedictus (Beheerder Staatsbosbeheer) en burgemeester Harry Oosterman […]

lees meer
Drents-Friese Wold

Werken aan natuurlijke bossen met meer variatie in het Drents-Friese Wold

Staatsbosbeheer maakt de resterende productiebossen in het Nationaal Park Drents-Friese Wold aantrekkelijker voor dieren, planten en mensen. Dit doen we door open plekken te maken. Op deze plekken ontstaat spontaan weer bos met meer variatie in boomsoorten en leeftijd. Van half oktober tot begin 2018 zijn we aan het werk in de bossen bij Hoogersmilde. En vervolgens tot maart 2018 in het bosgebied tussen Appelscha en Elsloo. In de nabije toekomst zal het bos veranderen naar een natuurbos en meer met rust gelaten worden. Zo is het Drents-Friese Wold straks één van de weinige gebieden in Nederland waar de natuur zoveel mogelijk haar gang mag gaan. Ruimte voor de natuur!

lees meer
Drents-Friese Wold

Verslag Informatieavond Vallende Takken

Vrijdagavond By Bouma in Appelscha. Zo’n 3o man vulden de zaal. Patrick Witteveen verwelkomde namens Plaatselijk Belang Appelscha de aanwezigen. Roelof Hooijsma, groenbeheerder van de gemeente Ooststellingwerf sprak over de geplande werkzaamheden eind februari aan de bosberg. Om reden van veiligheid worden bomen gekapt en gesnoeid langs deze weg. Werkzaamheden worden in samenwerking met Staatsbosbeheer […]

lees meer
Drents-Friese Wold

Uitnodiging informatieavond

  Komende winter zal Staatsbosbeheer in samenwerking met de gemeente Ooststellingwerf groot onderhoud uitvoeren aan de bomen langs de Bosberg. Daarnaast staan er in het Nationaal Park Drents-Friese Wold kapwerkzaamheden gepland. Omdat deze werkzaamheden niet onopgemerkt aan ons voorbij zullen gaan, nodigt Plaatselijk Belang Appelscha u uit voor een informatiebijeenkomst op 14 december 2012. In […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog