www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Duurzaam fietspad voor het Blauwe Bos

21 september 2015 Henk-jan in Fryslân

Jubbega – Dat het 4,5 kilometer lange fietspad door het Blauwe Bos een populaire route is, is alom bekend. Jaarlijks rijden hier duizenden recreanten om te genieten van bossen en heidevelden. Op dit moment liggen er echter grote hopen zand, rijden kraanwagens af en aan en zijn delen van het pad afgesloten vanwege een flinke opknapbeurt.

Verwijderen van de oude asfaltlaag
Verwijderen van de oude asfaltlaag

Duurzaam en veilig
Deze facelift is nodig omdat boomwortels grote delen van het fietspad omhoog drukken waardoor het voor fietsers niet prettig rijden is. Dankzij bijdragen van de Gemeente Ooststellingwerf, Recreatieschap Drenthe en de provincie Fryslân kunnen we het asfalt vervangen door een betonpad. Tegelijk biedt deze reconstructie de mogelijkheid om het fietspad te verbreden naar twee meter, zodat fietsers elkaar beter kunnen passeren. Het nieuwe fietspad is niet alleen slijtvast en duurzaam, maar ook veiliger.

De werkzaamheden staan gepland tot 3 oktober, afhankelijk van de weersomstandig-heden. Op dit moment is de oude asfaltlaag tot op de zandlaag verwijderd is aannemer Macadam uit Bakkeveen bezig met het nieuwe  aanbrengen van het zandcunet en de nieuwe betonlaag.

Uitgraven van het cunet voor het nieuwe betonpad
Uitgraven van het cunet voor het nieuwe betonpad

Tijdelijk afgesloten
Tijdens de werkzaamheden kunnen delen van het fietspad tijdelijk afgesloten zijn. Dit geldt voor het pad vanaf de Tonckensweg in Haulerwijk naar de Kruisweg in Waskemeer. Fietsers en wandelaars kunnen wel gebruik maken van de Noord-Zuid verbinding: het fietspad vanaf het zwembad in Haulerwijk naar de Haule. Dit deel van het pad valt buiten de werkzaamheden, omdat dit traject enkele jaren geleden is opgeknapt en aan de veiligheidseisen voldoet.

We verwachten dat het pad in de loop van oktober weer toegankelijk is, waarna u weer kunt genieten van de afwisselende natuur in het Blauwe Bos.

Het nieuwe betonpad is breder en veiliger.
Het nieuwe betonpad is breder en veiliger.

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? U kunt contact met ons opnemen via: 0561-425030.

Boswachters Roel en Henk-Jan

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog