www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Geslaagde boomfeestdag in Koepelbos, Oldeberkoop

14 maart 2014 Boswachter Denny Kroeze in Fryslân

Boomfeestdag 2014

Op 12 maart was het dan zo ver, Boomfeestdag 2014! Ook in Zuid-Oost Friesland was een boomfeestdag locatie, en wel in het Koepelbos bij Oldeberkoop. Een  samenwerking van de Gemeente Ooststellingwerf, Plaatselijk belang Oldeberkoop, Staatsbosbeheer Fryslân en OBS de Tjongeling.

Om 9 uur was het openingswoord aan Dennis Benedictus (Beheerder Staatsbosbeheer) en burgemeester Harry Oosterman van Gemeente Ooststellingwerf. Na het openingswoord werd de eerste boom door de burgemeester, geassisteerd door twee leerlingen geplant op een eiland in het Koepelbos. Om op het eilandje te komen moest er eerst met een klein bootje worden overgestoken. De kinderen hadden allemaal al een shirt en schep uitgedeeld gekregen. De eerste boom is door de Burgemeester geplant op het eiland in het Koepelbos.

Boomfeestdag 2014Plaatselijk belang Oldeberkoop had een aantal vrijwilligers geregeld voor de begeleiding. De leerlingen van OBS de Tjongeling kregen allemaal een geel boomfeestdag t-shirt aan en werden in groepjes verdeeld onder de vrijwilligers en medewerkers van Staatsbosbeheer. De bomen werden eerst geplant waarna het bosplantsoen volgde. De 35 kinderen hebben in totaal 15 bomen en ruim 250 spillen bosplantsoen aangeplant. Tussentijds was er voor de kinderen wat eten en drinken geregeld. Er werd zeer enthousiast gewerkt door de kinderen. Na afloop is er nog een groepsfoto gemaakt en konden de kinderen een ijsje krijgen bij Snackbar ’t Koepelbos. Al met al een zeer geslaagde Boomfeestdag!

Boomfeestdag 2014

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog