www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Wy binne grutsk!

18 maart 2016 Staatsbosbeheer in Fryslân

EARNEWALD – Vandaag, vrijdag 18 maart, ontvingen mijn collega-boswachters Jakob Hanenburg en Arno Paulus de Sulveren Skries op de Weidevogelkennisdag in Earnewâld. Daarbij ontvingen we als Staatsbosbeheer Noard-Fryslân ook nog eens een cheque van 2.500 euro! Volgens de vakjury hebben wij het beste initiatief van 2015 op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Gedeputeerde Johannes Kramer, portefeuillehouder natuur en landschap, reikte de prijs uit tijdens de Weidevogelkennisdag aan Jakob. Collega Arno was verhinderd, dus ik mocht er zo trots als een ‘grutto’ bij staan en in mijn bedankspeech het belang van goede samenwerking in de Mieden benadrukken.

de sulveren skries oftwel de zilveren grutto!
de sulveren skries oftewel de zilveren grutto!

Boswachters Arno en Jakob zijn de twee drijvende krachten achter de kwaliteitsimpuls voor weidevogels in de Surhuizumermieden. Deze impuls bestaat uit een goede ‘foarsoarg’ in het broedgebied. Zo verhoogden we de waterstand, vlakten de slootkanten af en realiseerden we open vlaktes. Dit zijn gunstige omstandigheden voor de steltlopers. Hierdoor ging de weidevogelstand spectaculair omhoog. Daar schreven we in februari al over.

Jakob neemt de felicitaties en de bloemen in ontvangst van Johannes Kramer.
Jakob neemt de felicitaties en de bloemen in ontvangst van Johannes Kramer.

De jury vond ons initiatief een goed voorbeeld van het nemen van concrete maatregelen binnen een weidevogelkerngebied, en goed toepasbaar in andere weidevogelgebieden. Daarnaast is het een voorbeeldgebied met brede betrokkenheid en draagvlak in de ‘mienskip’.

Boswachter Jeffrey Huizenga

PS: Omrop Fryslân heeft een mooie radio- en tv-reportage gemaakt.

reageren

geef een reactie

 • Han Messie
  19 maart 2017 om 13:57

  PRINSENHOF

  Waar eens met zweet bij zwoegende eenvoud
  brandgrage veengrond werd afgegraven,
  schept een bos- en waterlusthof gaven
  voor allerhande mensen, jong of oud.

  Kleine huizen in het vreugdewoud
  mogen, moede voldane zeilers laven.
  Heerlijk zwerven rondom vredige haven
  blijft wild beleven, ofschoon steeds vertrouwd.

  Avondglans verspreidt zich langzaam, neemt bezit
  van het sprookjesland, dat op zijn luister wacht;
  bootjes maken hun verwazende rit.

  De westelijke zon heerst vol milde macht,
  vereent donker lover en golvend wit-blauw
  tot haar rijk van oranje schemerpracht.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog