www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Vrijwilligers uit diverse landen aan de slag in de Mieden

18 september 2013 Henk-jan in Fryslân

Begin september hebben 18 jongeren uit 12 verschillende landen, waaronder Canada, Turkije, Frankrijk, Taiwan, Servië en Japan vrijwillig de handen uit de mouwen gestoken in natuurgebied De Mieden. Dit vrijwilligersproject is een samenwerking tussen SIW Internationale Vrijwilligersprojecten en Staatsbosbeheer. Boswachter Jeffrey Huizenga coordineerde dit project.

De vrijwilligers gingen aan de slag in de prachtige bloemrijke blauwgraslanden van de Mieden en hielpen mee met het harken van maaisel, afvoeren van hooi, snoeien van begroeiing in petgaten en maatregelen ter bescherming van dieren. Handmatig hooien op natte terreinen die niet machinaal bewerkt kunnen worden is cruciaal is voor de diversiteit en behoud van bedreigde plantensoorten, zoals de blonde zegge en blauwe knoop. De vrijwilligers snoeiden ook struiken langs wandelpaden en boompjes die andere planten dreigen te overwoekeren. Al deze werkzaamheden dragen sterk bij aan het natuurbehoud en de recreatieve waarde van de natuur in de Noardlike Fryske Wâlden.

SIW zet zich al 60 jaar in voor interculturele uitwisseling en de ontwikkeling van jongeren door onder andere vrijwilligersprojecten in Nederland te organiseren. De intensieve tijd die de jongeren samen doorbrengen en het kennismaken met elkaars cultuur, gewoonten en gebruiken leidt tot meer begrip tussen jongeren met verschillende achtergronden. Dit jaar ontvangt SIW in 2013 ongeveer 150 vrijwilligers van over de hele wereld op 11 vrijwilligersprojecten in Nederland. SIW bestaat dit jaar 60 jaar en viert dit onder andere met de organisatie van een speciaal lustrumproject bij het Watersnoodmuseum in Zeeland, waar SIW is ontstaan.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog