www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Het gaat weer over rozen in De Mieden

21 mei 2013 Henk-jan in Fryslân

Schijnviltroos, schijnhondsroos en schijnheggenroos; het zijn drie onbekende wilde rozen die al vele honderden jaren voorkomen in het houtwallenlandschap van De Mieden. En om deze fraaie rozen te behouden zijn eind april opgekweekte planten weer herplant in een aantal houtwallen.

In 2010 heeft Staatsbosbeheer onderzocht welke soorten bomen en struiken in dit gebied voorkomen. Daaruit werd duidelijk dat de houtwallen op de grens met de Noardlike Fryske Wâlden nog rijk zijn aan bijzondere en zeldzame wilde bomen en struiken, waaronder ook een zevental wilde rozen. Het gaat om soorten die hier al eeuwen voorkomen. Om te voorkomen dat deze authentieke, streekeigen planten verdwijnen, is samen met de botanische tuin De Kruidhof stekmateriaal verzameld en opgekweekt. Samen met de gemeente Achtkarspelen en vrijwilligers zijn deze planten eind april uitgeplant op verschillende lokaties. Wilde rozen zijn niet alleen mooi. De bloemen lokken honderden vele soorten bijen en hommels. Deze insecten vormen weer een belangrijke voedselbron voor allerlei zangvogels die in dit houtwallenlandschap broeden. Met de plantactiviteiten stimuleert Staatsbosbeheer de gebiedseigen flora en de lokale biodiversiteit.

Via deze link is een interessant artikel te lezen over de bijzondere bomen en struiken in De Mieden:

http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/403.pdf

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog