www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Berichten met de tag:
provincie Fryslan

Fryslân

Staatsbosbeheer start met oogst Populieren in bosperceel in de Mieden

Staatsbosbeheer pleegt de komende periode, nog voor het broedseizoen, onderhoud aan het bosje dat ligt tussen de Alde dyk en het Nonnepaed in de Mieden. Het bosje is sinds kort eigendom van Staatsbosbeheer. Het bosje was voormalig eigendom van de gemeente Achtkarspelen en is geruild voor een bosperceel bij Gerkesklooster. De reden voor de ruiling was dat dit bosje binnen de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur valt en goed aansluit bij de inrichtingsopgave van EHS gronden voor de Provincie Fryslân.

lees meer
Fryslân

Met je smartphone door de Rottige Meente

Een wandeling door een bijzonder natuurgebied is genieten en ontspannen. De beleving is nog leuker als er tijdens de wandeling iets verteld wordt over het gebied. Sinds kort is het ook mogelijk om met de ‘slimme telefoon’ in de hand de Rottige Meente te ontdekken.

lees meer
Fryslân

Meer broedgelegenheid voor visdiefjes in Van Oordt’s Mersken

TIJNJE – Afgelopen week werden door onze stagiaires Kjeld de Caes, Jelmer van Hattem en Jente Sijtsema onder begeleiding van boswachter Bennie Henstra vlotjes uitgelegd in een waterplas in natuurgebied Van Oordt’s Mersken, om meer broedgelegenheid te geven aan visdiefjes. Deze vogels broeden het liefst op kale en open plaatsen in of nabij water buiten het bereik […]

lees meer
Fryslân

Polderen in de Potskarren

Joure – Kleuren de oeverlanden van de Potskarren straks weer geel van de dotterbloemen? Het zou zomaar kunnen de komende jaren. Samen met de Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân werken we aan de herinrichting van De Potskarren, tussen het Sneekermeer en de Griene Dyk. Het plan is mede tot stand gekomen met de Agrarische Natuurvereniging, […]

lees meer
Fryslân

Veel belangstelling bij informatiebijeenkomst over LIFE project Rottige Meente

NIJETRIJNE – Afgelopen zaterdag kwamen ruim 30 buurtbewoners naar de informatiebijeenkomst over de werkzaamheden die worden uitgevoerd voor het Life-project ‘Nieuw leven in het veen in de Rottige Meente. In de werkschuur de Tentepolle werd een presentatie vertoond over het project en onder leiding van de boswachters Erik Saaltink en Roel Vriesema werd een bezoek […]

lees meer
Fryslân

Mobiele schaapskudde heeft heide weer verlaten

JUBBEGA – Maandag 23 november gaf schaapsherder Hilde Groen een inspirerende presentatie over het werk wat zij met haar kudde schapen voor Staatsbosbeheer verzet. Hilde trekt met haar kudde van ruim 300 schapen langs verschillende kleine heideterreintjes in Zuidoost Fryslân om overwoekering van deze terreinen tegen te gaan. Deze mobiele schaapskudde werkt in een gebied van […]

lees meer
Fryslân

Opknapbeurt parkeerterrein natuurgebied Rottige Meente

Steeds meer mensen ontdekken het natuurgebied de Rottige Meente; vooral omdat je hier prachtig kunt wandelen en genieten van dit prachtige landschap. De parkeerplaats aan de Pieter Stuyvesantweg te Nijetrijne welke diende als startpunt van de wandelingen was rommelig en toe aan onderhoud. Vanwege de slechte indeling werd er ook niet praktisch geparkeerd. Deze week is begonnen met het […]

lees meer
Fryslân

‘Achter je neus aan’

Jubbega – U heeft het misschien in de krant gelezen, de opening van het nieuw ingerichte natuurgebied De Poasen door Gedeputeerde Johannes Kramer. Kinderen speelden een belangrijke rol bij de officiële bijeenkomst. Collega’s Herman van der Meulen, Anne Visser en stagiair Jente Sijtsema waren erbij en hadden voor deze middag een ‘speurneuzenprogramma’ opgezet. Leuk idee […]

lees meer
Fryslân

Houtkap in bosgebieden in Zuid Oost Friesland

Deze week is gestart met kapwerkzaamheden in een bosgebied tussen Nijeholtpade en Wolvega. De dunning zal komende weken ook in meerdere bosgebieden tussen Wolvega en Jubbega plaatsvinden. Staatsbosbeheer wil hiermee het bos verjongen en het bos afwisselender maken. Circa 1600 m3 hout hoofdzakelijk bestaand uit naaldbomen worden gekapt. Door houtkap wil Staatsbosbeheer het bosgebied gevarieerder […]

lees meer
Fryslân

Grote vuurvlinder 100 jaar geleden ontdekt in de Rottige Meente.

Een onverwachte ontdekking in 1915 in de Rottige Meente ( toen nog Scheene kavel genoemd) bracht heel wat deskundigen op de been zowel binnen- als in het buitenland om zich naar de Friese Veenpolder te begeven om de grote vuurvlinder met eigen ogen te aanschouwen. Het was toen geweldig nieuws. Ruim 50 jaar eerder was […]

lees meer
Fryslân

Een dumper is een stumper!

Onze provincie is mooi en dat willen we graag zo houden. Helaas komen we in onze natuurterreinen regelmatig afvaldumpingen tegen. Elk jaar ruimen we bij Staatsbosbeheer duizenden kilo’s afval op en dat zorgt niet alleen voor hoge kosten, maar ook voor schade aan de natuur. Onnodig te zeggen dat we streng optreden tegen het illegaal dumpen van […]

lees meer
Fryslân

Een dumper is een stumper

“Elk jaar ruimen we duizenden kilo’s afval op uit natuurgebieden en langs wegen. Dat zorgt voor hoge kosten, maar nog belangrijker: het is schadelijk en gevaarlijk. En het ontsiert ons mooie Fryslân. Breng afval daar waar het hoort: in de milieustraat. Want afvaldumpers, daar rekenen we hard mee af.” Fryslân is mooi. Dat willen we […]

lees meer
Fryslân

Fietsroute door de Noardlike Fryske Wâlden

Het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden nodigt uit om per fiets verkend te worden. Daarom hebben diverse partijen in de regio het initiatief genomen om gezamenlijk een fietsroute door dit prachtige gebied op kaart uit te brengen. De eerste kaart is dinsdag 13 mei door voorzitter Douwe Hoogland van de agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden […]

lees meer
Drents-Friese Wold

Plaggen en verwijderen van stobben in het Drents-Friese Wold ivm N381

Vanaf deze week worden op zes locaties in het Nationaal Park Drents-Friese Wold stobben verwijderd en grond geplagd. Natuur krijgt hierdoor ruimte om te ontwikkelen. De uitvoering gebeurt in opdracht van de provincie Fryslân, die met de ombouw van de N381 verplicht is tot het nemen van natuurmaatregelen. Staatsbosbeheer houdt toezicht op de werkzaamheden, loonbedrijf […]

lees meer
Vlieland

Hoe gaat het met de Vlielander duinkonijnen? Niet goed.

Heel lang geleden waren de duinkonijnen een ware plaag. In de strijd om het stuivende zand vast te houden, door helm en boompjes te planten, werden deze duinbewoners vervloekt door de eilanders en de collega’s van toen. Er werd zeer actief op de ‘duunknienen’ gejaagd en in een oude publicatie is te lezen, dat Staatsbosbeheer ze wel uit wilden roeien. Door diverse oorzaken waaronder dodelijke ziektes als myxomatose, VHS en meer recent RHDV en ook de vergrassing en verruiging van de duinen liep de konijnenstand dramatisch terug. Zo erg, dat het nu bijna een zeldzaamheid is als je er 1 ziet. Hoe kan dat? Wat kunnen we er aan doen om de duinkonijnen weer een plek te geven in de Vlielander natuur? Daarover gaat dit blog.

lees meer
Vlieland

Nog meer bloemetjes en bijtjes op Vlieland!

Wat een geweldig initiatief van De Vliering, (sociaal cultureel jongerenwerk Vlieland). Daar werken we graag aan mee, net als de Provincie Fryslân en de gemeente Vlieland. Het project heet ‘VLIELAND BLOEIT!’ en het doel is om nog meer bloemen op ons mooie eiland te laten groeien, zodat bijen, hommels en vlinders daarvan kunnen profiteren. De nectar […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog