www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Meer broedgelegenheid voor visdiefjes in Van Oordt’s Mersken

1 april 2016 Boswachter Roel Vriesema in Fryslân

20160330_152833TIJNJE – Afgelopen week werden door onze stagiaires Kjeld de Caes, Jelmer van Hattem en Jente Sijtsema onder begeleiding van boswachter Bennie Henstra vlotjes uitgelegd in een waterplas in natuurgebied Van Oordt’s Mersken, om meer broedgelegenheid te geven aan visdiefjes.
Deze vogels broeden het liefst op kale en open plaatsen in of nabij water buiten het bereik van grondpredators zoals hermelijn, hond en vos. Eilandjes zijn daarbij favoriet. Op de vlotten liggen schelpen waar de vogels ook graag op broeden.

In het veenweidegebied eroderen steeds meer natuurlijke nestplaatsen (eilandjes) zoals restanten van legakkers. Op deze manier wordt een alternatief geboden om het visdiefje te beschermen. Deze staat op de Nederlandse Rode Lijst als kwetsbaar en eet voornamelijk kleine vis.
20160330_144839
Daarnaast wordt geprobeerd om meer schuilgelegenheid te creëren (door middel van wilgenstaken en wilgenhout) voor visbroed, om op deze manier de voedselbeschikbaarheid voor visdiefjes in dit belangrijke Natura 2000 gebied te vergroten.

Boswachter Roel Vriesema

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog