www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Een dumper is een stumper

30 september 2014 Boswachter Denny Kroeze in Fryslân

Poster Dumper-Stumper“Elk jaar ruimen we duizenden kilo’s afval op uit natuurgebieden en langs wegen. Dat zorgt voor hoge kosten, maar nog belangrijker: het is schadelijk en gevaarlijk. En het ontsiert ons mooie Fryslân. Breng afval daar waar het hoort: in de milieustraat. Want afvaldumpers, daar rekenen we hard mee af.”

Fryslân is mooi. Dat willen we graag zo houden, zodat inwoners en toeristen van onze provincie kunnen blijven genieten van de mooie Friese natuur.

Helaas komen we regelmatig afval tegen op plaatsen waar het niet hoort. Grofvuil, chemische afvalstoffen of ander afvalmateriaal, we vinden het steeds vaker in natuurgebieden of op parkeerplaatsen langs de weg. Onnodig te zeggen dat we daar streng tegen optreden.

Campagne
De Friese handhavingsorganisaties, zoals Staatsbosbeheer, it Fryske Gea, de politie, gemeenten en de provincie willen extra aandacht voor illegale afvaldumping. Het opruimen ervan kost namelijk elk jaar duizenden euro’s. Maar nog belangrijker is natuurlijk het gevaar voor mensen en voor het milieu.

De komende maanden zal er extra aandacht zijn voor afvaldumping. Met de campagne “Een dumper is een stumper” willen de gezamenlijke handhavingspartners de burgers en bedrijven in Fryslan wijzen op hun verantwoordelijkheid. En ze willen laten zien dat het menens is. De boete voor particulieren bedraagt maar liefst 750 euro, bedrijven kunnen een boete van 1500 euro verwachten.

Afval gespot?
Dagelijks zijn toezichthouders op pad om de natuur en onze leefomgeving in Fryslân te inspecteren. Zij houden ook in de gaten of er ergens afval gedumpt is. Mocht u ergens illegaal gestort afval ontdekken, meld dit dan op het milieu-alarmnummer: 058 – 2122422.

Waar kunt u uw afval kwijt?
Alle gemeenten in Fryslân hebben één of meer milieustraten. Daar kunt u terecht voor al uw afval: bouw- en sloopafval, chemisch afval zoals verfresten, tuinafval en noem maar op. Op de website van uw gemeente staat waar de milieustraat in uw gemeente is en wat de openingstijden zijn.

Feiten
Aantal meldingen in 2013:     234
Boete particulieren:                € 750,-
Boete bedrijven:                     € 1.500,-

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog