www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Houtkap in bosgebieden in Zuid Oost Friesland

13 augustus 2015 Boswachter Roel Vriesema in Fryslân

Deze week is gestart met kapwerkzaamheden in een bosgebied tussen Nijeholtpade en Wolvega. De dunning zal komende weken ook in meerdere bosgebieden tussen Wolvega en Jubbega plaatsvinden. Staatsbosbeheer wil hiermee het bos verjongen en het bos afwisselender maken. Circa 1600 m3 hout hoofdzakelijk bestaand uit naaldbomen worden gekapt.

Door houtkap wil Staatsbosbeheer het bosgebied gevarieerder maken. Door uitdunning krijgen bomen meer ruimte om zich te ontwikkelen. Er valt meer licht op de bodem waardoor lage begroeiing ontstaat. Goed voor verschillende planten- en diersoorten en ook goed voor het bos. Op de manier ontstaat ruimte voor jong bos.

Om ook de houtproductiefunctie van het bos op de lange termijn veilig te stellen is het noodzakelijk te verjongen. Jong bos krijgt hiermee de ruimte: bos blijft op deze manier bos.

DSC00673Nederland verbruikt ca. 16 miljoen kubieke meter hout per jaar, voor onder andere huizenbouw, papier en verpakkingsmaterialen. Voor deze hoeveelheid hout is een oppervlakte productiebos van twee keer de grootte van Nederland nodig. Het merendeel van ons hout komt dan ook uit het buitenland. Staatsbosbeheer vindt het belangrijk hout van eigen bodem te oogsten. Uit Nederlandse bossen wordt rond de zeven procent van onze houtbehoefte gedekt. Zo dragen we er aan bij dat Nederland niet alleen hout consumeert terwijl elders in de wereld hele ecosystemen worden vernietigd voor onze houtconsumptie. Jaarlijks oogst Staatsbosbeheer hout in ongeveer 10 procent van het totale bosbezit.

 

Meer info: Boswachter Roel Vriesema tel 06-51046388

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog