www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Berichten met de tag:
boswachter Roel Vriesema

Fryslân

Meer kinderen naar buiten in Zuidoost Fryslân dankzij Buitenfonds!

Kinderen een echte natuurbeleving meegeven, ervaar ik als een van de mooiste onderdelen uit het werk van de boswachter. Via het Buitenfonds is er nu extra geld voor een educatieproject voor basisschoolleerlingen over het laagveen in natuurgebied de Rottige Meente en voor de uitbreiding van het speelbos Sparjebird bij Hemrik.

lees meer
Fryslân

Landgoed Oranjewoud in TV BinnensteBuiten

In het bekende tv-programma BinnensteBuiten neemt onze collega-boswachter Marieke Schatteleijn je wekelijks mee op een verrassende reis door de natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Eind november 2016 mocht ik mee naar de opnames op Landgoed Oranjewoud bij Heerenveen.

lees meer
Fryslân

Noodzakelijke kap van zieke essen in Zuidoost Fryslan

Komende maanden moeten we uit voorzorg op verschillende plekken in Zuidoost Fryslân zieke essen kappen. Dit doen we op plekken waar risicovolle situaties kunnen ontstaan, zoals voor aanwonenden en langs fietspaden en wegen.

lees meer
Fryslân

Deelen Dagtocht door de tijd op 30 oktober

‘Stream’ organiseert samen met Staatsbosbeheer en It Damshûs op 30 oktober een bijzondere dagtocht, waarbij zowel het natuurlijk- als cultureel erfgoed van De Deelen verkend wordt, en de eigentijdse visies hierop.

lees meer
Fryslân

Toename zilveren manen langs de Linde

In een natuurgebied in het beekdal Linde tellen we dit jaar een flinke toename van de bijzondere vlinder “zilveren maan”. Al enkele jaren werd de vlinder hier waargenomen maar dit jaar was er plotsklaps een flinke stijging in aantallen. De zeldzame vlinder komt veelal voor in veenweidegebieden op vochtige, schrale graslanden en bloemrijke hooi- of rietlanden. De waardplant is meestal het moerasviooltje.

lees meer
Fryslân

Fietstocht in een bijzonder stukje Fryslân

Ditmaal een iets ander stukje op ons weblog. In onze provincie wordt veel gefietst. Daarom heb ik in deze vakantieperiode een bijzondere fietstocht voor u uitgezet in het zuidelijke deel.

lees meer
Fryslân

Met je smartphone door de Rottige Meente

Een wandeling door een bijzonder natuurgebied is genieten en ontspannen. De beleving is nog leuker als er tijdens de wandeling iets verteld wordt over het gebied. Sinds kort is het ook mogelijk om met de ‘slimme telefoon’ in de hand de Rottige Meente te ontdekken.

lees meer
Fryslân

Houtkap in bosgebieden vraagt zorgvuldigheid

Deze week starten we met kapwerkzaamheden in het bosgebied de Kiekenberg bij Nieuwehorne. Circa 1.200 m3 hout, hoofdzakelijk naaldbomen, wordt gekapt.

lees meer
Fryslân

Natuurgras steeds populairder

Vele natuurgebieden worden jaarlijks 1 keer gemaaid. Meestal gebeurt dit na 15 juni i.v.m. het broedseizoen en omdat de meeste planten dan uitgebloeid zijn om zo bijzondere planten te behouden.

lees meer
Fryslân

Ga mee op ontdekking door gerepte natuur tijdens Noorderlicht

ORANJEWOUD – Tijdens ARENA, de 23e Noorderlicht Fotomanifestatie op Landgoed Oranjewoud, organiseert Noorderlicht in samenwerking met Staatsbosbeheer zes expedities door het ‘gerepte’ Friese cultuurlandschap. Ik mag daarbij de expeditieleider zijn en wordt tijdens de wandelingen vergezeld door wisselende gasten: fotografen, landschapsarchitecten en historici. De fotogenieke expedities laten zien hoe het landschap is veranderd door menselijk ingrijpen. Terwijl de Oranjes zich in […]

lees meer
Fryslân

Twee landgoedwandelingen in een handig boekje

Oranjewoud – Heden en verleden, kunst, natuur en architectuur komen samen in Heerenveen-Oranjewoud. Een handig boekje met twee landgoedwandelingen inspireert om vanuit Museum Belvédère op pad te gaan! De uitgave is een gezamenlijk initiatief van Staatsbosbeheer, de gemeente Heerenveen en Museum Belvédère. Bij alle betrokkenen leefde al lange tijd de wens om de bijzondere kwaliteiten van […]

lees meer
Fryslân

Afscheid nemen van bekende paaltjes

JUBBEGA – Vanaf maandag worden de bekende gekleurde paaltjes langs de wandelpaden in onze natuurgebieden in Zuidoost Fryslân weggehaald. Uiteraard blijven de bestaande wandelpaden wel bestaan, maar de komende tijd gaan we deze grotendeels markeren met vierkante palen van het wandelpadennetwerk Zuidoost Fryslân. De gezamenlijke gemeenten, grondeigenaren en de provincie Fryslân werken nauw samen om een mooi wandelpadennetwerk Zuidoost Fryslân […]

lees meer
Fryslân

Oude tijden herleven in Noordwolde

NOORDWOLDE – Woensdag 8 maart zijn vrijwilligers begonnen met het afplaggen van een heideterrein van Staatsbosbeheer bij Noordwolde. De plaggen worden gebruikt als dakbedekking voor de hutten bij de Spokeplas. Een plaggenhut of spitkeet is een eenvoudige met heideplaggen bedekte hut. Ze waren te vinden in de armste gebieden van Nederland en werden bewoond door […]

lees meer
Fryslân

Veel belangstelling bij informatiebijeenkomst over LIFE project Rottige Meente

NIJETRIJNE – Afgelopen zaterdag kwamen ruim 30 buurtbewoners naar de informatiebijeenkomst over de werkzaamheden die worden uitgevoerd voor het Life-project ‘Nieuw leven in het veen in de Rottige Meente. In de werkschuur de Tentepolle werd een presentatie vertoond over het project en onder leiding van de boswachters Erik Saaltink en Roel Vriesema werd een bezoek […]

lees meer
Fryslân

Ongewenste crossbaan voor mountainbikers op wandelpad

Oranjewoud – Bij het Woutersbergje in het bosgebied bij Oranjewoud zijn de afgelopen week ongewenste hindernissen aangebracht op de wandelpaden. Uiteraard is dit niet toegestaan, en het levert veel frustratie op bij recreanten. Naast aangebrachte boomstammen werden struiken uit de grond gehaald en is er plaatselijk gegraven. De paden in het bos zijn opengesteld voor wandelaars […]

lees meer
Fryslân

Bosje van Staatsbosbeheer gebruikt als dumpplaats van afval

In een perceeltje bos in de omgeving van Ureterp is een grote hoeveelheid afval gedumpt. De stort bestaat uit autobanden, jerrycans, oud ijzer, plastic slangen, tuinafval en puin. Dit kan schadelijk zijn voor de natuur en is natuurlijk geen gezicht. Kennelijk werd het bosje langdurig als vuildumpplek gebruikt. Politie Fryslan en een BOA van Staatsbosbeheder hebben een proces […]

lees meer
Fryslân

Blokhut bij Sparjebird wacht op nieuwe uitdaging

HEMRIK – De blokhut in het Sparjebird-bos bij Hemrik wordt momenteel gevrijwaard van struiken en bomen die het gebouw verstoppen. Dit is een eerste stap naar een andere bestemming. De blokhut is verouderd en de komende jaren moet er gesaneerd worden. Het liefst willen we nieuwbouw op deze plek. Op dit moment beschikken we echter niet over voldoende […]

lees meer
Fryslân

Van Oordt’s Mersken biedt ruimte voor water

Terwispel. In het natuurgebied Van Oordt’s Mersken langs het Koningsdiep is een deel van de polder langs de nieuwe vaart zo ingericht dat het kan dienen als retentiegebied voor water. Dit betekent dat regenwater kan worden vastgehouden met het doel verdroging en piekafvoeren tegen te gaan en om wateroverlast voor burgers en boeren te vermijden. […]

lees meer
Fryslân

Mobiele schaapskudde heeft heide weer verlaten

JUBBEGA – Maandag 23 november gaf schaapsherder Hilde Groen een inspirerende presentatie over het werk wat zij met haar kudde schapen voor Staatsbosbeheer verzet. Hilde trekt met haar kudde van ruim 300 schapen langs verschillende kleine heideterreintjes in Zuidoost Fryslân om overwoekering van deze terreinen tegen te gaan. Deze mobiele schaapskudde werkt in een gebied van […]

lees meer
Fryslân

Kinderen herstellen aanzicht kerkepad Oranjewoud

Vrijdagmiddag 13 november waren ca 20  kinderen van de Albertine Agnesschool in Oranjewoud druk in de weer met het planten van een aantal eikenbomen  langs een deel van het oude kerkepad Oudeschoot/ Brongergea.  De bomen verbinden een bestaand bospad met een deels bestaande eikenlaan om zo het historische pad weer goed zichtbaar te maken wat past in […]

lees meer
Fryslân

Opknapbeurt parkeerterrein natuurgebied Rottige Meente

Steeds meer mensen ontdekken het natuurgebied de Rottige Meente; vooral omdat je hier prachtig kunt wandelen en genieten van dit prachtige landschap. De parkeerplaats aan de Pieter Stuyvesantweg te Nijetrijne welke diende als startpunt van de wandelingen was rommelig en toe aan onderhoud. Vanwege de slechte indeling werd er ook niet praktisch geparkeerd. Deze week is begonnen met het […]

lees meer
Fryslân

Dumping caravan bij natuurgebied de Deelen..

Gersloot – Op de parkeerplaats bij het natuurgebied De Deelen is afgelopen nacht een oude caravan gedumpt. De caravan was voor een deel gevuld met rommel zoals matrassen en stoelen en klein afval. Herken je deze caravan? Neem dan contact op met het kantoor van Staatsbosbeheer in Jubbega: tel. 0516-425030, zodat de rechtmatige eigenaar opgespoord kan worden. Dank! Boswachter […]

lees meer
Fryslân

Koninklijk bezoek bij Freulevijver in Oude Bosch

Bakkeveen – De Freulevijver in het Oude Bosch tussen Wijnjewoude en Bakkeveen is een geliefkoosde pleisterplaats voor wandelaars en fietsers. Uit bovenstaande foto blijkt dat de vijver een rijk verleden heeft. Het is ruim 80 jaar geleden (juni 1935) dat Juliana als prinses de lunch gebruikte bij de Freulevijver. Aan de voorkant van het prieel (wat er toen stond) […]

lees meer
Fryslân

Houtkap in bosgebieden in Zuid Oost Friesland

Deze week is gestart met kapwerkzaamheden in een bosgebied tussen Nijeholtpade en Wolvega. De dunning zal komende weken ook in meerdere bosgebieden tussen Wolvega en Jubbega plaatsvinden. Staatsbosbeheer wil hiermee het bos verjongen en het bos afwisselender maken. Circa 1600 m3 hout hoofdzakelijk bestaand uit naaldbomen worden gekapt. Door houtkap wil Staatsbosbeheer het bosgebied gevarieerder […]

lees meer
Fryslân

Lyts blaulipke herontdekt in Stuttebos.

In het Stuttebos deed oud districtshoofd van Staatsbosbeheer, Arend Timmerman, deze week een bijzondere ontdekking. Hij vond hier een populatie van het hier ooit groeiende klein glidkruid (Scutelaria minor). De Friese naam is het “lyts blaulipke”. Klein Glidkruid is een soort die veel in beekdalhooilanden voorkwam. Het is een soort die ook op open plekken in […]

lees meer
Fryslân

Grote vuurvlinder 100 jaar geleden ontdekt in de Rottige Meente.

Een onverwachte ontdekking in 1915 in de Rottige Meente ( toen nog Scheene kavel genoemd) bracht heel wat deskundigen op de been zowel binnen- als in het buitenland om zich naar de Friese Veenpolder te begeven om de grote vuurvlinder met eigen ogen te aanschouwen. Het was toen geweldig nieuws. Ruim 50 jaar eerder was […]

lees meer
Fryslân

Zuidoost Fryslân; echt een dassengebied

JUBBEGA – Het zuidoosten van ons provincie heeft een prachtig gevarieerd landschap met houtwallen, beekdalen, bossen en kleine heideveldjes. Dit alles afgewisseld met een grotendeels agrarische omgeving. Zo’n kleinschalig en ‘droog’ landschap biedt een optimaal leefgebied voor de das. Dassen maken hun burchten in bosranden of houtwallen en zoeken hun voedsel meestal in beekdalen of op […]

lees meer
Fryslân

Oorlogstijd herleeft in natuurgebied Brandemeer

BRANDEMEER – Dit jaar is het 70 jaar geleden dat de bevrijding in Nederland werd gevierd. Daarom werd hier op veel basisscholen aandacht aan besteed. Zo ook op de O.B.S. “de Lamer” in Oldelamer. Kinderen maakten samen met kunstenaar Sigrid Hamelink een historische bok (boot) na als kunstwerk, welke vrijdagmorgen 3 juli werd onthuld bij […]

lees meer
Fryslân

Drie plekken in ’t Koepelbos die je gezien moet hebben

OLDEBERKOOP – Op 29 mei jl. opende Commissaris van de Koning Jorritsma het Koepelbos op feestelijke wijze. Het was de kroon op het werk voor de vele dorpsbewoners en vrijwilligers, die samen met Staatsbosbeheer veel werk hebben verricht in het bos. De vele uren arbeid heeft mooie resultaten opgeleverd. Een rondje Koepelbos is dan ook een aanrader […]

lees meer
Fryslân

In het spoor van de otter

 Tientallen kinderen uit Weststellingwerf trokken dezer dagen natuurgebied de Rottige Meente in, de otter achterna. Ze dobberen op een vlot in een petgat. Met grote buiskijkers turen ze onder water, om zelf te zien welke organismen een zwemmende otter in het donkere water zoal tegenkomt. Het zicht blijkt nihil. ,,De vissen zitten laag omdat het […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog