www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Noodzakelijke kap van zieke essen in Zuidoost Fryslan

6 december 2016 Boswachter Roel Vriesema in Fryslân

De komende maanden moeten we uit voorzorg op verschillende plekken in Zuidoost Fryslân essen kappen. Dit doen we vooral op plekken waar risicovolle situaties kunnen ontstaan met zieke essen, bijvoorbeeld in de buurt van woningen. Daarnaast voeren we de werkzaamheden ook uit langs enkele fietspaden. Essen die aangetast zijn door essentaksterfte kunnen afsterven waardoor het gevaar op vallende takken of omwaaien groter wordt. De bomen worden machinaal gekapt en een deel van dit hout kunnen we als haardhout verkopen.

De es in Zuidoost Fryslân
Wie door Zuidoost Fryslân trekt, ziet vaak kleine bosjes en houtwallen met verschillende boomsoorten. De soortensamenstelling van deze bosjes is afhankelijk van de grondsoort en bodemvochtigheid. Vooral op de nattere plekken komt de es veelvuldig voor. Er zijn zelfs hele stukken bos waar alleen maar es staat. De bast van de stam is wat glad en grijs en de es is een langzaam groeiende boom die wel 40 meter hoog en eeuwenoud kan worden.
De es is een boom die echt hoort bij het Hollandse landschap. De es wordt o.a. gebruikt om bijvoorbeeld stelen te maken voor het boerengereedschap, zoals bijlen en hooivorken. Essenhout is taai en buigzaam, ideaal om te bewerken.

essentak2
Bos met veel zieke bomen

Wat is essentaksterfte?
Helaas wordt de es met de ziekte ‘essentaksterfte’ bedreigd. Dit is een vervelende schimmel met de naam Chalara fraxinea. Deze schimmelziekte is overgewaaid uit het Noordoosten van Europa. In 2010 sloeg de ziekte in Nederland toe. De aantasting is te herkennen aan donkere verkleuringen in de bast en het afsterven van takken. Je herkent een zieke boom heel gemakkelijk aan de dorre bladeren. Op verschillende plekken in het zuidoosten van onze provincie kun je zieke essen tegenkomen. Uiteindelijk sterven steeds meer takken af, gaat de boom dood en kan bij harde wind omwaaien.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog