www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Meer kinderen naar buiten in Zuidoost Fryslân dankzij Buitenfonds!

31 januari 2017 Boswachter Roel Vriesema in Fryslân
Kijkje onder water

Kijkje onder water

Afgelopen dagen werd ik blij verrast met een extra donatie via het Buitenfonds, die ten goede komt voor activiteiten waarbij de kinderen de natuur echt buiten kunnen beleven. Werk waar ik mij al jaren mee bezighoud en persoonlijk heel belangrijk vind. Deze mooie donatie van €12.500,- wordt besteed aan 2 jeugdprojecten: een educatieproject voor leerlingen van de basisschool over het laagveen in natuurgebied de Rottige Meente en aan de uitbreiding van het speelbos Sparjebird bij Hemrik.

Uitbreidingen speelbos Sparjebird bij Hemrik
In 2011 kreeg Sparjebird de officiële status van speelbos. Met o.a. subsidie van Pplattelandsprojecten van de provincie Fryslân werd hier het speelbos gerealiseerd. Het bekende bos met de speelweides bij Hemrik kende al een kleurrijke geschiedenis. De locatie heeft in de oorlogsjaren dienst gedaan als werkkamp. Het bos is waarschijnlijk ooit aangelegd als geriefbos. In de jaren na de oorlog bleef dit terrein liggen en in jaren zestig heeft het meerdere jaren dienst gedaan voor jeugdkampen en spelweken in de gemeente Opsterland. Vele jaren heeft het bos een functie behouden voor schoolreisjes van scholen uit de omgeving. Het bos wordt veel bezocht door ouders met kinderen en groepen kinderen. Het subsidiebedrag van €10.000 wordt mogelijk ingezet voor de realisatie van een kabelbaan voor kinderen. Ook zijn er plannen voor het vergroten van de waterpartijen en de aanleg van een avonturen pad. Hier wordt de komende tijd voor gespaard via het Buitenfonds.

Speelbos Sparjebird

Educatie in natuurgebied Rottige Meente
De Rottige Meente was ooit een deprimerend oord waar broodarme verveners zich door het kletsnatte veen worstelden. Nu is het een fraai natuurgebied met veel water en riet. Karakteristiek zijn de trekgaten met zijn ribben, moeras en trilvenen. In de verschillende stadia van verlanding (water tot bos) groeien veel plantensoorten en komen bijzondere diersoorten voor. Al meer dan 10 jaar voert Staatsbosbeheer hier een educatieproject uit voor kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar. In het project maken de leerlingen kennis met het veen en onderzoeken ze de kwaliteit van het laagveengebied. Dit gebeurt met verrassende nieuwe werkvormen: leerlingen komen op verschillende manieren in aanraking met het water en het veen, struinen met de boswachter door een moeras, bepalen hun route met behulp van hun neus en proberen net zulke goede vissers te worden als de otter die in het gebied voorkomt. Verder maakt men kennis met hier nog voorkomende zeldzame grote vuurvlinder. Als klap op de vuurpijl gaat men de oude turfroute ook nog varen met de elektrisch aangedreven turfbok.
Financiële steun wordt aangevraagd voor het gratis aanbieden van deze mogelijkheid om kinderen van de basisscholen de natuur in dit unieke veengebied te laten ontdekken en te beleven. Vernieuwing van lesmaterialen is nodig om het project actueel te houden en verbetering van het elektrisch varen met de turfbok die wordt gebruikt voor de inzet van deze excursies.

Varen op de turfbok

Vind je ons werk voor kinderen belangrijk, dan bestaat de mogelijkheid voor beide projecten een donatie te doen via het Buitenfonds van Staatsbosbeheer.
www.buitenfonds.nl

 

reageren

geef een reactie

 • Han Messie
  20 maart 2017 om 10:47

  OLTERTERPER WAPEN

  Op een rood veld buigen twee eikentwijgen
  met hun vrucht, zijn door schoon najaar gekleurd;
  daaronder een gentiaan, die zich beurt
  in zomers zonnig geel: sprekend zwijgen!

  Dit vredige schild mag stemmen krijgen,
  waarin stil klinkend bosverrassen gebeurt:
  tere bloei wint steeds blijmoedig, schoon zij treurt
  bij harde regen en ’s onweers dreigen.

  Het landgoed ademt uit luchtige dreven
  onder zware kruinen vol geheim verhaal.
  Paadjes door struweel willen dwaalzin geven.

  Hoogbejaarde woudreuzen, in blad of kaal,
  zien eerbiedig neer, beschermen klein kleven:
  nietig -maar onblusbaar!- brandt hier jeugdtaal.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog