www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Toename zilveren manen langs de Linde

9 augustus 2016 Boswachter Roel Vriesema in Fryslân

Foto Mariske Pemmelaar-Groot

In een natuurgebied in het beekdal Linde tellen we dit jaar een flinke toename van de bijzondere vlinder “zilveren maan”. Al enkele jaren werd de vlinder hier waargenomen maar dit jaar was er plotsklaps een flinke stijging in aantallen. De zeldzame vlinder komt veelal voor in veenweidegebieden op vochtige, schrale graslanden en bloemrijke hooi- of rietlanden. De waardplant is meestal het moerasviooltje.

Foto Mariske Pemmelaar-Groot
Foto Mariske Pemmelaar-Groot

De toename van deze zeldzame vlinder is waarschijnlijk een gevolg van jarenlang hard werken aan de verbetering van deze natuurgebieden. Verbeteringen zijn vooral gericht op de waterhuishouding. De komende jaren wordt meer nieuwe natuur in het beekdal van de Linde gerealiseerd, dus volop potentie voor het behoud van deze bijzondere vlinder in een van die mooie Friese beekdalen.

Boswachter Roel Vriesema

reageren

geef een reactie

  • Good rare butterfly news from Dutch Friesland | Dear Kitty. Some blog
    9 augustus 2016 om 10:32

    […] warden Roel Vriesema reports from Friesland province in the Netherlands that numbers of the rare butterfly species Boloria […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog