www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Natuurgras steeds populairder

14 juli 2016 Boswachter Roel Vriesema in Fryslân

Vele natuurgebieden worden jaarlijks 1 keer gemaaid. Meestal gebeurt dit na 15 juni i.v.m. het broedseizoen en omdat de meeste planten dan uitgebloeid zijn om zo bijzondere planten te behouden.

In het verleden werd gras uit natuurgebieden deels gebruikt voor veevoer, strooisel in potstallen en het niet bruikbare gedeelte ging naar de afvalverwerker.
Natuurgras blijkt in toenemende mate een waardevoller product te worden en krijgt meerdere bestemmingen. Naast veevoer wordt het nu onder meer gebruikt voor de vergisting installaties en ook voor de productie van eierdozen. Dit betekent dat gras niet als hooi kan worden aangevoerd en daarom gaan de natuurbeheerders meer over tot inkuilen van het natuurgras.
20160712_125301_resized
Op bijgaande foto een kuil plateau wat net is aangelegd in de Rottige Meente. Staatsbosbeheer heeft in Zuid Oost Friesland meerdere betonplaten in gebruik waarop kuilhopen worden gemaakt.
Uiteraard is het wachten nu nog op droger weer om een start te maken met de maaiwerkzaamheden.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog