www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Wethouder Pytsje de Graaf opent project Holwerd Bûtendyks

31 oktober 2013 Henk-jan in Fryslân

Met het onthullen van het informatiepaneel Holwerd Butendyks, opende Wethouder Pytsje de Graaf van de Gemeente Dongeradeel woensdagmiddag het gelijknamige project op de Holwerder kwelder. Zij werd daarbij geassisteerd door leerlingen van Openbare Basisschool ‘De Tjelke’.

De opening vormde het startschot voor het kwelderproject dat Staatsbosbeheer de komende jaren gaat uitvoeren in het gebied ten oosten van de Grandyk. Wethouder De Graaf kreeg bij monde van leerlingen van groep 7/8 van De Tjelke alvast een voorproefje wat er in 2014 en 2015 zoal gaat gebeuren. Zij namen de wethouder mee op een wandeling over de dijk en vertelden in groepjes welke werkzaamheden er plaats gaan vinden.

Frans Fennema van Dorpsbelang Holwerd maakte de volgende impressie.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=bopiL1QKs8s&w=560&h=315]

Het paneel geeft informatie over de aanstaande activiteiten op de kwelder. Een van de blikvangers is de vogelplas die we nabij de Grandyk gaan graven. Vanaf de weg is het straks mogelijk om op relatief korte afstand diverse wad- en kustvogels te bekijken, waaronder bergeend en kluut. Ook willen we de kwelder beleefbaar maken. De zomerkade die dwars door het gebied loopt verdwijnt. Op het oude tracé komt een struinpad en via een aantal bruggetjes over de kreken wordt het mogelijk om vanuit het dorp Holwerd een ommetje over de kwelder te maken. Dit is een van de wensen vanuit de bevolking in Holwerd. Het pad sluit tevens aan op de wandelroute in het gebied Noard Fryslan Butendyks van It Fryske Gea.

We kijken met voldoening terug op de opening. Iedereen heeft op zijn eigen manier een bijdrage geleverd aan de opening en het project. Dit geldt voor de kinderen van groep 7 en 8 van De Tjelke, de lokale bevolking zoals Dorpsbelang Holwerd, Ecolana, de Vogelwerkgroep FFF en de organisaties die financieel hebben bijgedragen aan dit project, zoals het Waddenfonds, Programma Rijke Waddenzee en de gemeente Dongeradeel.

reageren

geef een reactie

  • Maja Geluk
    3 juni 2016 om 13:13

    Hallo zou u mij kunnen vertellen waar de wandelroute kaart van ommetje van Holwerd te verkrijgen is met vriendelijke groet Maja

    • Henk-Jan van der Veen
      9 juni 2016 om 13:49
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog