www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Koepelbos Oldeberkoop onderging metamorfose

30 maart 2015 Boswachter Roel Vriesema in Fryslân

KoepelbosOLDEBERKOOP – De afgelopen maanden is en wordt er nog hard gewerkt in het Koepelbos bij Oldeberkoop. Het bos is ooit als parkbos aangelegd in de 19de eeuw in Engelse stijl. Later is er meer bos ingeplant en is het bos vrij dicht geworden hoewel de laanstructuur nog altijd zichtbaar was.

De afgelopen 4 jaar is het bos door vele vrijwilligers in oude glorie hersteld en straalt weer de oorspronkelijke stijl uit. Het project is een initiatief vanuit de dorpsbewoners en eigenaar Staatsbosbeheer Vele bomen zijn gekapt en vijvers en beken werden zichtbaar gemaakt en doorzichten zijn verbeterd. Ook is een oorspronkelijke speelweide weer aangelegd. Een werkgroep uit het dorp is nauw betrokken bij de planvorming en uitvoering van het project en zorgt ook voor een groot deel van de financiering. Een prachtig voorbeeld hoe met behulp van bewoners de leefomgeving wordt opgeknapt. Het Koepelbos is erg in trek voor wandelaars. De officiële opening is op vrijdag 29 mei en op zaterdag 30 mei is er een open dag.

Boswachter Roel Vriesema

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog