www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Otterborden in de Rottige Meente

18 mei 2015 Boswachter Roel Vriesema in Fryslân

plaatsen Otter bordROTTIGE MEENTE – Maandag 18 mei werd door wethouder Jongebloed namens de gemeente Weststellingwerf het eerste otterbord langs de N351 tussen Wolvega en Spanga geplaatst, samen met Auke Kuiper van Stichting Otteropvang De Rietnymf te Munnekeburen en boswachter Roel Vriesema.

In natuurgebied de Rottige Meente, beheerd door Staatsbosbeheer, leeft een kleine populatie otters. De otterstand staat onder druk, mede door de verkeersslachtoffers die met enige regelmaat te betreuren zijn. De gemeente Weststellingwerf wil haar ogen hier niet voor sluiten en onlangs deed het college van B&W daarom de toezegging om waarschuwingsborden te gaan plaatsen langs toeristische routes in het natuurgebied.

Herintroductie een succes
Een moment om als boswachter even terug te gaan in de tijd. De otter is ooit uitgestorven, vooral door de slechte waterkwaliteit. Aan het einde van de vorige eeuw was het water weer van zodanige kwaliteit dat de otter hier weer zou kunnen leven. Eind juni 2006 mocht ik als boswachter nauw betrokken zijn bij de herintroductie van de eerste otters in Fryslân. Een prachtig moment voor een natuurbeheerder. Ondanks alle discussie rond de herintroductie blijkt dat de otter zich hier weinig van aantrekt zich vermenigvuldigd en verspreid heeft in vele delen van het Friese landschap.
Helaas vallen er nog teveel slachtoffers door het verkeer. Het is fijn dat bestuurders het nut zien van de aanwezigheid van deze dieren en maatregelen nemen om verkeersslachtoffers te beperken. De komende weken zullen weer veel kinderen van basisscholen naar het natuurgebied de Rottige Meente komen om deel te nemen aan het educatieprogramma over het leefgebied van de otter.

Boswachter Roel Vriesema

2014-06-02 09.32.25

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog