www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Project Buiten EHS in de afrondende fase.

2 maart 2018 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

Plas dras pomp

Deze week worden de laatste werkzaamheden verricht in de Janke Wiel en de Wygeast bij Oudwoude. Dit zijn de laatste twee, van totaal 32 gebieden die de afgelopen periode door aannemer Jelle Bijlsma onder handen zijn genomen. Met aangepaste machines geschikt voor de vaak natte omstandigheden in natuurterreinen is prachtig werk geleverd.
Deze 32 gebieden vielen onder het Project Buiten EHS. Dit project is bedoeld om gebieden die buiten de EHS (nu beter bekend als Natuur Netwerk Nederland) begrenzing vallen een opknapbeurt te geven.

Laatste werkzaamheden binnen Project Buiten-EHS

Deze week worden de laatste werkzaamheden verricht in de Janke Wiel en de Wygeast bij Oudwoude. Dit zijn de laatste twee, van totaal 32 gebieden die de afgelopen periode door aannemer Jelle Bijlsma onder handen zijn genomen. Met aangepaste machines geschikt voor de vaak natte omstandigheden in natuurterreinen is prachtig werk geleverd.
Deze 32 gebieden vielen onder het Project Buiten EHS. Dit project is bedoeld om gebieden die buiten de EHS (nu beter bekend als Natuur Netwerk Nederland) begrenzing vallen een opknapbeurt te geven.

Houtsingelherstel door afrastering

De vorst hielp de laatste weken mee.
De vorstperiode heeft ook een handje geholpen, door de bevroren grond konden zelfs de meest natte en moeilijk te bereiken plekken onder handen genomen worden.
Er zijn enorm veel verschillende werkzaamheden verricht. Zoals herstel van waterhuishouding, verbeterde infrastructuur, herstel van houtsingels en vee kerende rasters, opkrikken kwaliteit schraalgraslanden door middel van plagwerkzaamheden. Verder zijn er in weidevogelgebieden plasdras pompen geplaatst en de waterhuishouding verbeterd ten dienste van weidevogelbeheer. Ook is er een prachtige vogelkijkhut bij de Wiide Mar boven Stiens geplaatst.

We zijn als Staatsbosbeheer erg blij met de behaalde resultaten. De gebieden die een opknapbeurt hebben ondergaan liggen er prachtig bij.

Nieuwe vogelkijkhut Wiide Mar (boven Stiens)

Door uitgevoerde werkzaamheden beter beheren in de toekomst
Met dit project hebben we de gebieden die buiten de EHS begrenzing vallen de aandacht kunnen geven die ze verdienen. Door de ingrepen zijn de gebieden in de toekomst beter te beheren en kunnen de natuurdoelen die op deze gebieden liggen beter gehaald worden.
De officiële oplevering van alle gebieden vindt volgende week plaats.
Door dit project met de steun van de Provinsje Fryslân wordt een dikke plus voor de natuur in Noard- Fryslân behaald.

We zijn als Staatsbeheer dan ook trots op de goede samenwerking en de behaalde resultaten.

Aangepaste machines
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog