www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Aanscherping huisregels Bakkeveense duinen

22 juni 2021 Boswachter Paula Swinkels in Fryslân

Stuifzand in de Bakkeveense duinen

Vanwege toenemend recreatief gebruik en het niet navolgen van de huisregels die gelden voor de Bakkeveense duinen kan er schade ontstaan aan de natuur. Daarnaast zorgt het voor onderlinge frustraties bij bezoekers. It Fryske Gea en Staatsbosbeheer hebben daarom de huisregels aangescherpt. Met deze maatregel beschermen we samen dit prachtige natuurgebied met haar bijzondere plant- en diersoorten.

Balans in de natuur
Lekker wandelen met het gezin, struinen door het veld met een camera, mountainbiken over een uitdagend parcours, trektochten maken op de rug van een paard of even het hoofd leegmaken samen met je hond. Iedereen gebruikt de natuur op een andere manier, maar één ding staat vast. We vinden er allemaal ontspanning en als je buiten bent geweest kom je eigenlijk altijd met een beter gevoel thuis.

Voor ons als natuurbeheerders is het vanzelfsprekend dat je wilt genieten van de prachtige natuur die Friesland (en de rest van Nederland) ons biedt. Wij doen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat er een goede balans tussen natuur en recreatie in onze gebieden blijft. Goed begaanbare wandelpaden, veilige ruiterroutes, een plek voor fietsers of mountainbikers, losloopgebieden voor honden en dat het liefste allemaal niet direct naast elkaar. Maar naast al deze recreatieve voorzieningen is er één heel belangrijk punt, en dat punt staat toch echt bovenaan de lijst; de rust, ruimte en bescherming van de natuur zélf.

Het is niemand ontgaan dat het afgelopen jaar de recreatie druk op natuurgebieden ontzettend is toegenomen. Daarbij komt ook het feit dat ons klimaat verandert. Door droogte, verzuring en de stikstof problematiek neemt de druk op de natuur alleen maar toe. Vanuit de praktijk is helaas gebleken dat sommige gebieden hierdoor aantoonbare schade hebben opgelopen of dat de natuurlijke ontwikkeling en leefomgeving van dieren en planten verstoord wordt.

Levendbarende hagedis. Foto: Janneke de Groot

Kwetsbaarheid
Een van deze kwetsbare gebieden is het Mandefjild in de Bakkeveense duinen. Dit gebied heeft een Natura2000 status. Dat betekent dat dit gebied een top gebied is als het gaat om bijzondere (kwetsbare) plant-, en diersoorten. In de Bakkeveense duinen vind je onder andere bos, heide, vennen, graslanden en stuifzandterreinen. Door deze variatie is het een aantrekkelijk leefgebied voor een groot aantal plant-, en diersoorten.

Zo is de heide een thuis voor reptielen zoals de levendbarende hagedis en de adder maar ook vele vlindersoorten zoals het schitterende heideblauwtje en het groentje. En is op de stuifzandterreinen en duinen juist plaats voor vele verschillende (korst)mossen en insecten. Wanneer je als bezoeker (al dan niet met een hond) je niet aan de huisregels houdt, bijvoorbeeld buiten de wandelpaden loopt of fietst, verstoor je deze soorten. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn!

Huisregels in de natuur

Huisregels
Om onze gebieden te beschermen hanteren alle natuurbeheerders in Nederland huisregels. Deze staan altijd duidelijk aangegeven bij de ingang van een gebied. Veel bezoekers volgen de huisregels op, maar er zijn helaas ook bezoekers die dit niet doen en zich buiten de officiële wandelpaden begeven, hun hond(en) niet hebben aangelijnd of met een fiets/mountainbike het gebied verkennen. Dit heeft nadelige gevolgen voor de bijzondere natuurwaarden. Daarom hebben Staatsbosbeheer en het It Fryske Gea samen besloten om de huisregels in de Bakkeveense duinen aan te scherpen en om hier ook strenger op te gaan handhaven.

Uitsluitend wandelaars
Dit betekent dat de Bakkeveense duinen uitsluitend toegankelijk worden voor wandelaars. De grootste verandering is dat fietsers niet toegestaan zijn. De komende periode zullen de boswachters van It Fryske Gea en Staatsbosbeheer veel in het veld te vinden zijn om de regels te handhaven en uitleg te geven aan de bezoekers.

Door ons allemaal aan de huisregels te houden zorgen we ervoor dat de balans in de natuur terug keert, zodat wij ook in de toekomst van de gebieden kunnen blijven genieten en dat de natuur de rust en ruimte krijgt die het nodig heeft. Zoek je een mountainbike route in de omgeving van Bakkeveen? Dan is de bosroute Beetsterzwaag (www.atbrouted7b.nl) of de route door het Drents-Friese Wold (www.staatsbosbeheer.nl/Routes/drents-friese-wold/mountainbikeroute-appelscha) misschien wel iets voor jou!

reageren

geef een reactie

 • Johan
  2 augustus 2021 om 16:02

  Ik vindt het bijzonder jammer dat de mountainbikers over één kam worden geschoren, het grootste deel houdt zich keurig aan de gedragsregels, nu is er meer druk in de natuuurgebieden en worden de mountainbikers geslachtofferd. Kijk maar eens in de natte periode waar mensen dan lopen, dwars door de heide en kwetsbare gebieden om maar droge voeten te houden.
  En als je iets zegt van mensen met loslopende honden in het bos of de mtbroutes krijg je een grote mond of een opmerking dat ze het niet wisten.
  p.s. ik ben vrijwilliger op de mtbroute Marum en lid van ATBMarum

 • Frank Schouten
  7 juli 2021 om 06:46

  Uitstekende beslissing om de Bakkeveense Duinen uitsluitend voor wandelaars toegankelijk te maken.

  • Boelens
   31 juli 2021 om 19:35

   Eindelijk. Moeten ze landelijk instellen. Je kunt niet eens rustig wandelen. Vroeger werd je rechts en links ingehaald en dan kon je ook nog eens opmerkingen krijgen omdat de hond niet vlug genoeg aan je benen stond. Klasse nu dit veranderd is.

 • jos van de wolfshaar
  22 juni 2021 om 23:45

  Goede avond,

  Welke gevolgen hebben deze nieuwe regels voor het huidige losloopgebied voor honden ?
  Blijft dat bestaan of moeten vanaf nu ook daar de honden aan de lijn ?
  Alvast bedankt voor uw antwoord.

  met vriendelijke groeten,

  Jos van de Wolfshaar.

  • Frouwkje
   14 oktober 2021 om 15:49

   Jammer dat er niet geantwoord wordt op vragen.
   Laat ik het er ook maar op wagen….hoe zit het met het losloopgebied voor honden?

  • Paula Swinkels
   15 oktober 2021 om 08:32

   Goedemorgen,

   Het hondenlosloopgebied is in het terrein van It Fryske Gea, hoe zij hiermee omgaan kan je het beste aan hun vragen. Het terrein van Staatsbosbeheer is altijd al een aanlijn gebied geweest.

   Vriendelijke groeten,
   Paula Swinkels
   Boswachter publiek Staatsbosbeheer

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog