www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Staatsbosbeheer gaat nieuwe bomen planten in het kader van de bestrijding van essentaksterfte in Noard -Fryslân

2 september 2022 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

Staatsbosbeheer gaat de komende maanden herplant uitvoeren in enkele dorpsbosjes van Noard-Fryslân. Op een paar plekken, waar dit nodig is zal worden geklepeld, met een bosklepel om de bodem geschikt te maken voor het planten van nieuwe bomen. Dit is nog een maatregel in het kader van de bestrijding van de essentaksterfte

Staatsbosbeheer gaat de komende periode in een aantal gebieden in Noard- Fryslân nieuwe bomen planten in dorpsbosjes. Dit zijn bosjes waarin afgelopen jaren dunning heeft plaatsgevonden om de Essentaksterfte te bestrijden. Waar het nodig is, wordt de bodem geschikt gemaakt voor het planten van nieuwe bomen door middel van een bosklepel. Het gaat om bosjes bij Ezumazijl, Rinsumageest (Burmaniaweg), Niawier, Wierum en Hantumhuizen.

 

Nieuwe bomen planten

De bosklepel- en plantwerkzaamheden zullen door Staatsbosbeheer worden uitbesteed aan een aannemer. Op het kaartje zijn de verschillende locaties waar deze werkzaamheden worden uitgevoerd weergegeven. Het gaat om bosjes bij Ezumazijl, Rinsumageest (Burmaniaweg), Niawier, Wierum en Hantumhuizen.

Overzichtskaart

 

Nog even wat was essentaksterfte ook alweer?

Essentaksterfte dook voor het eerst op in de jaren 90 in Polen. De schimmelziekte heeft zich vervolgens langzaam over Europa verspreid. In 2010 is de ziekte voor het eerst in Groningen vastgesteld. Daarna is de ziekte snel verspreid over Nederland. Voornamelijk jonge bomen en jonge hakhoutbeplantingen lopen schade op door de schimmel. De aantasting komt door een schimmel die zich via sporen door de lucht verplaatst. De sporen zijn van het vals essenvlieskelkje (Chalara Fraxinea). Deze schimmel dringt via de bladeren in de houtvaten van de essen waardoor deze verstopt raken, met het gevolg dat de bladeren verwelken en takken in de toppen van de bomen afsterven. Als de bomen ziek zijn, zijn ze meer vatbaar voor secundaire aantastingen zoals de honingzwam die de wortels aantast. Momenteel is er geen oplossing voor de ziekte.

Waarom nu ingrijpen?

De eerste jaren was er nog hoop op herstel, maar nu blijkt dat dit herstel uitblijft, is ingrijpen noodzakelijk. De veiligheid speelt hierbij ook een bepalende rol. Waar wordt ingegrepen zal de komende jaren worden gestreefd naar een natuurlijke bosverjonging en –ontwikkeling en op plaatsen waar dit nodig is zal worden bijgeplant. Allemaal met het doel in de toekomst weer een duurzaam functionerend bos met een hoge biodiversiteit te krijgen.

Wettelijke bepalingen

Volgens boswachter Hoekstra is nu het goede moment de werkzaamheden uit te voeren. Het broedseizoen is in deze periode afgelopen en de bodem is goed begaanbaar. Staatsbosbeheer meldt de werkzaamheden aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Ook worden de broedplaatsen van roofvogels afgezet en beschermd tijdens de werkzaamheden. Dit zijn we verplicht vanuit de natuurbeschermingswet.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog