www.boswachtersblog.nl/ Groningen

Kraakwoningen

20 mei 2016 staatsbosbeheergroningen1 in Groningen

Overal om ons heen zijn vogels druk in de weer met het voeden van hun jongen. Sommige soorten zijn zelfs al aan hun tweede legsel begonnen. Ik vind het elk jaar weer een wonder hoe vogels het voor elkaar krijgen om zulke mooie nesten te bouwen met enkel een snavel en twee poten. En dan ook nog eens al die verschillende vormen nesten. Het ene nest bestaat uit een paar takjes of uit een beetje eigen spuug zoals het nest van de gierzwaluw. Andere nesten zijn weer hele bouwwerken. Bijvoorbeeld de kleinesten van de huiszwaluw. Of het nest van een winterkoning; die maakt vaak in een houtstapel, struikgewas of klimophagen een koepelvormig nest wat bestaat uit mos, gras en bladeren.

Duo-nesten
Er zijn echter ook vogels die het zich echt gemakkelijk maken. Zo kwamen we in Westerwolde een bijzonder geval tegen. Ik noem het maar even een “duo-nest”.  De harde werker van dit nest is de winterkoning. Maar tot onze verbazing had een ander brutaal vogeltje zijn eieren boven op het nest van de winterkoning gelegd, namelijk de witte kwikstaart.
In beide nesten zijn ondertussen de eieren uitgekomen en de witte kwikstaart en de winterkoning vliegen af en aan om hun jongen te voeren. Maar vergissen doen ze zich niet: alleen hun eigen jongen krijgen lekkers.

Witte kwikstaart en winterkoning
Witte kwikstaart en winterkoning in hun “duo-nest”

Gewaagde keuzes?
Het gebeurd wel vaker dat vogels hun nesten bouwen in andere nesten. Zo zijn er gevallen bekend van mussen die hun jongen groot brachten in een ooievaarsnest. Maar ook van een winterkoning en een boomkruiper in een haviksnest. De grote vraag die daarbij komt is natuurlijk, waarom? Je zou zeggen dat een winterkoning wel een lekker maaltje kan zijn voor een havik. Toch zal deze winterkoning vooral de voordelen hebben gezien in deze voor hem kennelijk geschikte nestlocatie. Naast dat de takken van het haviksnest een goede basis vormen voor een eigen nestje, is het natuurlijk ook een veilige plaats tegen inbraak in je nest van een eekhoorn.

Haviksnest met havik
Haviksnest

Bent u ooit z’n bijzonder geval tegen gekomen? Ik ben erg benieuwd!

Boswachter Jelka Vale

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog