www.boswachtersblog.nl/ Groningen

Een nieuw groeiseizoen, nieuwe kansen

12 april 2019 Boswachter Jelka Vale in Groningen

De periode van landbewerking en zaaien is weer aangebroken, ook op de Westeresch in Veele. We hebben geleerd van de ervaringen van vorig jaar. Lees hieronder wat we anders gaan doen en waarom.

De strijd tegen het onkruid

Vorig jaar is het project ESsentie Westeresch gestart. Een uitzonderlijk jaar met een lange, droge zomer. De gewassen hadden het moeilijk en het onkruid kwam massaal op.  Omdat wij niet met gif werken om onkruid tegen te gaan, moesten we voor dit jaar samen met de pachters een andere manier vinden om van deze kweek af te komen. Daarom gaan we dit jaar hennep te telen. Hennep is een gewas dat snel groeit, waardoor er al gauw nauwelijks licht meer op de bodem komt en het onkruid als het ware verstikt. Hennep is voor ons een noodgreep met als doel het onkruid met 75 procent te verminderen.  Mochten we weer een lange droge zomer hebben, dan is dit voor hennep geen probleem. Deze plant heeft lange wortels die diep de grond in gaan, dus het kan zijn water van ver halen. Een kwart van het bouwplan van dit jaar bestaat uit hennep. Hennep gaat geen onderdeel worden van de reguliere vruchtwisseling. Toch geeft hennep wel de nodige natuurwaarde. Geelgorzen vinden het een fijn gewas om zich in schuil te houden. Naast het verbouwen van hennep voeren onze pachters ook andere activiteiten uit om de strijd tegen het onkruid te winnen. Ze zijn afgelopen weken regelmatig op de es aan het werk geweest om de grond te bewerken. Op deze manier kwamen de kweekwortels steeds boven de grond te liggen om uit te drogen.

Landbewerking door een van onze pachters.

Landbewerking en zaaien

Naast bodembewerkingen hebben er ook al andere activiteiten op de akkers plaatsgevonden. De vogelakkers hebben een iets andere vorm gekregen. In verband met de droogte vorig jaar hebben deze akkers niet het gewenste resultaat behaald. De akkers worden daarom opnieuw ingezaaid en ingedeeld. De stroken worden iets breder, namelijk 9 meter, breed genoeg voor dieren om in te schuilen. In deze stroken wordt een natuurbraakmengsel gezaaid. Dit is een mengsel van granen en kruiden. Tussen de stroken wordt grasklaver gezaaid. Ook is biologische vaste stalmest over het land gereden. Dit is mest van de koeien van onze pachters, die o.a. het maaisel van de vogelakkers te eten hebben gekregen. Vaste stalmest is van belang voor de opbouw van organisch materiaal in de bodem, wat ook weer belangrijk is voor het bodemleven.

Een stukje vogelakker. Deze strook is breder gemaakt en ingezaaid met een natuurbraakmengsel.

Gewassen

Naast hennep komen er natuurlijk ook nog andere gewassen op de es en de akkers in de omgeving. Dit jaar:  veldbonen, sojabonen, aardappelen, boekweit, koolzaad, gerst, haver, rogge, voederbieten en quinoa. Ik kijk uit naar een nieuw groeiseizoen (zowel qua natuurwaarden als groeien in kennis!)

Boswachter Jelka

reageren

geef een reactie

  • Koen
    18 april 2019 om 19:59

    Ik snap niet dat er nog dergelijke zware grondbewerking wordt gedaan in natuurinclusieve landbouw én dat er nog braakliggende grond is. Natuurinclusief zou meer regeneratieve landbouw mogen zijn, niet? (Niet-ploegen, altijd een grondbedekkend gewas op tijd en stond een kudde dieren doorheen jagen ifv bodemleven en diversiteit).

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog