www.boswachtersblog.nl/ Groningen

Nieuwe meanders in het landschap

19 juli 2019 Boswachter Jelka Vale in Groningen

Ruiten Aa, Bovendiepsterweg

Sinds begin dit jaar wordt er weer hard gewerkt in het Westerwoldse landschap. De werkzaamheden om ook het laatste tracé van de Ruiten Aa weer te laten kronkelen zijn in volle gang. Elke week wordt meer en meer zichtbaar hoe de beek weer door het landschap gaat kronkelen.

Wat is er al gerealiseerd?

Afgelopen jaren is hard gewerkt aan het weer laten meanderen van de Ruiten Aa. Verschillende stukken zijn al ingericht en daar kan de natuur zich ontwikkelen. Het laatste stuk van de Ruiten Aa, het gebied tussen Renneborg en Ter Walslage is nu aan de beurt.  Begin dit jaar zijn de bomen langs de beek waar weer meanders komen weggehaald. Mijn collega Anneke heeft daar eerder dit jaar over geschreven. Daarna werd er op veel plekken gebaggerd. Deze bagger werd op de kant gelegd om te laten drogen (om later weer te gebruiken om de beek te versmallen). Op een aantal plekken zijn de meanders al gegraven en begint de nieuwe beekloop echt zichtbaar te worden.
Aan de Bovendiepsterweg in Sellingen en rondom Jipsinghuizen kun je deze nieuwe beekloop al bewonderen.
Naast het laten kronkelen van de beek zijn er ook andere plekken opnieuw ingericht. Daar zal ik in een later blog op terugkomen.

Wat staat er de komende maanden op de planning?

Momenteel wordt er gewerkt aan de Rijsdam (onder Jipsinghuizen). Er worden meanders gegraven (de blauwe kronkels), de beek wordt versmald (de oranje stukken) en direct naast de beek wordt de bovenste 30 cm geplagd (vanaf de beek tot aan de groene lijn). Waar het geplagde stuk ophoudt, ontstaat een esrand. Deze esrand wordt later in het project gedeeltelijk ingeplant met struiken.

Omgeving Rijsdam

Het zanddepot dat jaren in Breedwisch heeft gelegen is sinds kort helemaal weg. Het zand is gebruikt om de beek te versmallen.
Ter hoogte van Breedwisch zijn stobben in de beek gelegd. Omdat het water op deze plek in de beek nog laag staat is dat goed zichtbaar. Als het water straks weer hoger staat, dan zijn dit soort plekken ideale paaiplekken (plekken waar vissen hun eieren afzetten).

Toekomstige paaiplekken voor vissen.

Wat noordelijker in Westerwolde, bij o.a. Wollinghuizen, vinden nu baggerwerkzaamheden plaats.
Na de zomer zal het stuk van de Ruiten Aa tussen Poststruiken en het zwembad in Sellingen worden aangepakt.

Specialisten

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder toeziend oog van specialisten.
Elke maandag loopt er een ecoloog in het gebied waar gewerkt wordt om te kijken waar wel en niet gewerkt kan worden. Hij inventariseert daar dan o.a. de broedvogels. De aannemer krijgt elke week naar aanleiding van deze inventarisatie een kaartje met instructies. Op deze manier kunnen de werkzaamheden doorgaan, maar kunnen ook de vogels die nesten hebben goed hun jongen groot brengen.
Tijdens de werkzaamheden is er ook een archeoloog in het veld. De archeoloog houdt in de gaten of er niet te diep gegraven wordt, of er op de juiste plek wordt gewerkt etc. Aan de hand van de bodemstructuur bepaald hij waar de grens ligt en kan hij bijvoorbeeld zien waar de esrand vroeger ook gelegen heeft.

Dus volop activiteit in Westerwolde. De ontwikkelingen in het landschap zullen de komende maanden dus nog wel even voortduren!

Boswachter Jelka

reageren

geef een reactie

 • Ine Bles
  19 juli 2019 om 20:05

  Het lijkt me een prima doordacht plan met de juiste mensen als adviseurs. Mooi!

  • Henk Drenth
   21 juli 2019 om 20:55

   wat een geweldige en goed overwogen inspanningen worden er geleverd om Westerwolde in het algemeen en de Ruiten Aa, as Ol Daip, in het bijzonder weer in oude luister te herstellen. Blijf ook doorgaan met deze blogs.

  • Wil van Lieshout
   17 oktober 2019 om 17:59

   Telkens wanneer ik lees dat er diverse werkzaamheden plaats vinden door vrijwilligers krijg ik een warm gevoel voor deze mensen. Heel veel respect op de eerste plaats en medeleven van uit het onbekende. veel succes met alles wat jullie ondernemen. Ik hou het bij!

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog