www.boswachtersblog.nl/ Groningen

Oogsttijd op de Westeresch

28 augustus 2019 Boswachter Jelka Vale in Groningen

Momenteel is er volop bedrijvigheid op de akkers in Veele, want het is weer oogsttijd! Trekkers en combines rijden af en aan. Eind juli vond op de Westeresch de eerste oogst van dit jaar plaats. Toen werd de winterrogge van het land gehaald.

De eerste oogst

Winterrogge is een gewas wat afgelopen najaar is gezaaid. Dit gewas heeft het dit jaar goed gedaan. Het is bijna 2 meter hoog geworden!

Winterrogge

Droogte

De afgelopen weken is naast de winterrogge ook het graan geoogst en een gedeelte van de veldbonen zijn eraf. Helaas was de opbrengst van deze oogst wat minder goed. Door de droogte zijn de bonen niet zo hoog gegroeid. Een kleine plant geeft minder bonen.
Een gedeelte van de voederbieten, sojabonen en koolzaad is zelfs helemaal mislukt. De oorzaak hiervan is de droogte en de hitte. Door de hete zon zijn planten verbrand. De akkers waar dit het geval is, zullen niet geoogst worden. Een gedeelte van deze akkers worden gemaaid en de resten van deze planten worden ondergewerkt. Bij andere akkers waar de oogst mislukt is wordt een groenbemester over het land gezaaid.
Een ander nadeel van de droogte is dat de vaste stalmest die op het land gebracht is, niet goed opgenomen is door de bodem. Als er niet een beetje vocht bij komt, komen de processen vanuit de mest niet op gang in de bodem.

Het uitzicht vanuit de trekker tijdens het oogsten van het graan.

De komende weken

In de komende weken wordt ook de hennep van het land gehaald. Daarnaast worden de akkers ingezaaid met een groenbemester. Het is de bedoelding dat de akkers zo groen mogelijk de winter in gaan, zodat het bodemleven op pijl blijft. Als er namelijk geen wortels in de grond zitten met planten boven de grond, dan verdwijnt het bodemleven. En bodemleven is juist zo belangrijk voor een gezonde bodem. Daarnaast is het doel van een groenbemester het vasthouden en opslaan van organische stoffen en stikstof. Een bijkomend voordeel van een groenbemester is dat onkruiden minder de kans krijgen om te kiemen.

Gisteren stond ik samen met een boer op een van de akkers waar veldbonen zijn geoogst. De bonen waren dan niet zo succesvol, wel vlogen er heel veel zwaluwen. Dat moet toch wijzen op de nodige insecten. Wil je de zwaluwen ook zien, kom dan gauw een kijkje nemen op de Westeresch! (ik heb net een leuk boswachterspad ontwikkeld die hier langs loopt!).

Boswachter Jelka

reageren

geef een reactie

  • Ine Bles
    28 augustus 2019 om 15:13

    Verhelderend Jelka! Dankjewel voor weer zo’n mooi stukje!

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog