www.boswachtersblog.nl/ Groningen

Slingers, vistrappen en dubbele lopen

27 december 2019 Boswachter Jelka Vale in Groningen

Foto: Maj-Britt Smits

De nieuwe beekloop van de Ruiten Aa is op veel plaatsen goed zichtbaar. Ten zuiden van Jipsinghuizen zijn de meeste graafwerkzaamheden verricht. Momenteel is de aannemer o.a. bezig met esrandherstel en het plaatsen van vistrappen.

Dubbelloops bij Ter Borg

Na de bouwvak startten de graafwerkzaamheden in Ter Borg. Wat is er sinds die tijd veel gebeurd!
Er wordt geprobeerd om de Ruiten Aa zoveel mogelijk op de oorspronkelijke plek te leggen.
Op onderstaande foto zie je een dubbelloopse beek. Waarom dubbelloops? Als al het water alleen door de oude loop zou moeten, dan zou de beek 2 keer zo breed moeten worden als dat hij nu gegraven is. Twee keer zo breed betekent dat er oude eiken moeten wijken; de eiken die Ter Borg zo karakteriseren. En dat willen we niet. Daarom is ervoor gekozen om de beek op sommige plekken z’n dubbele loop te geven. De brede loop die in de jaren van de ruilverkaveling is gerealiseerd, en de oude loop die weer in ere wordt hersteld. Er wordt wel een schot geplaatst vlak na de kruising in het brede stuk van de Ruiten Aa, zodat er ook stroming en water in de oude loop terecht komt.

Een dubbele loop van de Ruiten Aa in Ter Borg

Slingerend rond Jipsinghuizen

Rondom Jipsinghuizen is al veel gebeurd, maar er staat nog meer op de planning. De nieuwe slinger die rond het dorp komt te liggen is al grotendeels gegraven. De sloten die in de omgeving liggen zijn gedicht. Sommige sloten die een directe verbinding met de beek hebben blijven open. Dit zijn mooie plekken voor vissen om eieren in af te zetten, de zogenoemde paaiplekken.

Vistrappen in plaats van stuwen

Daarnaast zijn de afgelopen maanden de eerste vistrappen geplaatst. In totaal worden er in het hele traject Renneborg – Ter Walslage 38 vistrappen geplaatst. Deze vistrappen zijn een vervanging van de stuwen. Bijna alle stuwen worden uit de beek gehaald. Zo kunnen vissen straks weer vanaf de Dollard via de Ruiten Aa naar de Runde (Drenthe) zwemmen. De vistrap is zo gemaakt dat zowel vissen die gewoon in de beek zwemmen er langs komen, maar ook de vissen die over de bodem van de beek zwemmen het kunnen passeren. Er zit daarom een opening onderin de vistrap. Bij het ontwerp van de vistrappen van de Ruiten Aa is ook rekening gehouden met kanoërs. Zij kunnen deze vistrappen ook passeren.
Je kan deze vistrappen nu nog goed in de beek zien liggen omdat het water nu nog laag staat. Als de werkzaamheden afgerond zijn, zal het lastiger zijn om ze zo goed te zien.

Foto: Maj-Britt Smits. Vistrappen

Landschapselementen

Naast het meanderen van de Ruiten Aa is ook het herstel van landschapselementen een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Esranden worden weer in ere hersteld. Hierdoor zie je in het landschap weer duidelijk de overgang naar een es (bouwland). De randen van essen werden vroeger beplant met struweel of bomen om het vee buiten te houden. Deze esranden zijn voor vogels en insecten heel waardevol. De esranden die in dit project aangepakt worden, worden straks ook weer gedeeltelijk ingeplant met soorten als meidoorn en sleedoorn. Het beplanten van de esranden zal in het najaar van 2020 plaatsvinden.
Daarnaast zie je op een paar plekken in Westerwolde ook weer glooiingen in het landschap ontstaan. Veel land is tijdens de ruilverkaveling rechtgetrokken. Nu proberen we dat weer een beetje te herstellen door nieuwe stuifduinen in het landschap te maken. Het ziet er op dit moment nog kunstmatig uit, maar ik ga ervanuit dat dat beeld snel is verdwenen en dat we dan door die hoogteverschillen ook verschil in plantengroei krijgen.

Planning

De 2 weken rond de feestdagen liggen de werkzaamheden stil. Vanaf 6 januari gaat de aannemer weer aan de slag. Voor januari en februari staat het plaatsen van de duikers onder de weg door op de planning (als het niet vriest). Deze duikers zorgen ervoor dat de beek in Breedwisch en de Lokstreek met elkaar verbonden wordt.
Om deze duikers te kunnen plaatsen wordt de weg tijdelijk afgesloten. De aannemer zal de omwonenden hierover informeren. Daarnaast gaat de aannemer verder met het plaatsen van vistrappen en het herstellen van esranden.
Samen met een stagiaire ga ik in de eerste maanden van het nieuwe jaar bezig met de aanpassingen in onze wandelroutes, klaphekjes etc.

Naar buiten

Wil je eropuit en de nieuwe meanders van de beek zien? Loop dan het boswachterspad Ruiten Aa. Let op, trek wel stevige schoenen aan die tegen een stootje kunnen. Vanwege de werkzaamheden kan het nog wat modderig zijn op de wandelpaden.

Boswachter Jelka

P.s. Op de donderdag in de even weken, van 10.00 tot 12.00 uur, is Auke Snijders in de bouwkeet bij ons op het terrein aanwezig om vragen over werkzaamheden rondom de Ruiten Aa te beantwoorden. Locatie: Bovendiepsterweg 1a, Sellingen.

reageren

geef een reactie

 • Giulia jones
  15 juni 2020 om 21:53

  Fishways, most commonly called fish ladders but also known as fish passes, are structures on or around artificial barriers (such as dams and weirs) to facilitate diadromous fishes’ natural migration. https://www.myassignmenthelps.co.uk/

 • Ymir
  8 januari 2020 om 16:16

  Leuke route, ik ga hem binnenkort weer lopen. Ik geniet zo van dit gebied zelfs met al het graven ,heb ik er nog veel mooie dingen gezien!

 • Theo de la Ruelle
  28 december 2019 om 11:13

  Leuk Jelka, in het nieuwe jaar kom ik zeker een keer kijken. Fijne jaarwisseling en een goed, gezond en natuurrijk 2020!

 • Ine Bles
  27 december 2019 om 23:30

  Fijn om weer die uitleg te horen over wat er gebeurt, en goed dat jullie ook aandacht hebben voor de wandelroutes, ik neem aan ook voor die van Wandelen in Westerwolde!

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog