www.boswachtersblog.nl/ Groningen

Regen en droogte

19 maart 2020 Boswachter Jelka Vale in Groningen

Bouwplan 2020, Westeresch

Na alle regen van afgelopen weken lijkt de droogte al weer even geleden. Maar bij ons als natuurorganisatie en bij onze pachters staat die droge zomer van 2018, gevolgd door een droge periode helemaal tot aan de zomer van 2019 nog goed op het netvlies. Die droogte had o.a. consequenties voor het verbouwen van de gewassen op de Westeresch. Afgelopen periode blikten we samen met de pachters en de provincie terug op de eerste twee jaar van het project ESsentie Westeresch. Een project waarbij met verschillende partijen gewerkt wordt aan natuurinclusieve landbouw. Ook keken we samen naar de toekomst en hebben we een bouwplan gemaakt voor 2020.

Van heel droog tot heel nat

Een gevolg van de droogte is dat de mest die op het land is gebracht, niet tot werking is gekomen in de grond. Op de akkers in het project ESsentie wordt in principe alleen met organische meststoffen gewerkt. Organische meststoffen zijn meststoffen die volledig bestaan uit natuurlijke grondstoffen. Maar om te zorgen dat de mest zijn werk doet, is het wel nodig dat er wat regen valt.  Als dat niet gebeurt, kan de bodem niet de nodige voedingsstoffen opnemen. Het gevolg is dat het bodemleven niet op gang komt. En dit bodemleven is de basis voor een succesvol gewas. Helaas is dus door droogte en het niet beschikbaar zijn van voedingsstoffen in de bodem de groei van veel gewassen mislukt.
In de strijd tegen het onkruid is er vorig jaar op een gedeelte van de es hennep verbouwd. We hadden allemaal goede hoop dat dit gewas ervoor zou zorgen dat er veel minder onkruid zou groeien. Tijdens de oogst wordt dit gemaaid en op de grond te drogen gelegd voor het kan worden verwerkt. Helaas regende het sinds de herfst voortdurend, waardoor zowel de hennep als de grond nu nat is. De machines waarmee de hennep van het land gehaald wordt zijn groot, als ze dat nu zouden doen rijden de machines het land aan gort. Daarnaast kan de fabriek waar hennep verwerkt wordt niks met dit natte gewas. Het is dus wachten op droger weer zodat de hennep van het land gehaald kan worden. Het nadeel dat de hennep nu nog op het land ligt is dat de onkruiden nu weer volop de kans krijgen om zich te ontwikkelen, maar de boeren het land niet op kunnen omdat het gewas er nog op ligt.
Toch was het niet alleen kommer en kwel, de winterrogge heeft het bijvoorbeeld wel goed gedaan.

Winterrogge
Winterrogge in 2019

Bouwplan 2020

We begonnen dit project twee jaar geleden met het bepalen van waar we de verschillende gewassen wilden verbouwen. We hebben inmiddels echter geleerd dat we eerst naar de bodem moeten kijken. De bodem moet eerst op orde. Wat heeft die bodem nog nodig? Daarna kunnen we nadenken over een vruchtwisseling.
Samen met de provincie, een landbouwkundige, de RUG en de pachters hebben we daaruit een bouwplan voor dit jaar opgesteld. Wat opvalt is dat er veel boekweit verbouwd wordt (zie de blauwe akkers in de onderstaande kaart). Een van de voordelen van boekweit is dat het laat gezaaid kan worden, tot de langste dag. Dit betekent dat er een langere periode is om het land te bewerken om wortelonkruiden kwijt te raken (wortelonkruiden zijn onkruiden met lange wortels. Deze onkruiden moeten met wortel en al verwijderd worden om er van af te komen.).
Daarnaast is het een mooi bloeiend gewas, wat aantrekkelijk is voor insecten. Van origine komt het ook in Westerwolde voor.
Naast boekweit zullen ook haver, zomergerst, zomertarwe, wintertarwe, winterrogge, veldbonen, lupinen, sperziebonen, voederbieten en hennep verbouwd worden. De grasklaver/vogelakkers blijven nog één jaar liggen. Dit is het laatste jaar. Na 2020 worden deze akkers omgevormd en worden er andere gewassen verbouwd, de percelen zullen dan weer meegaan in de 6-jarige vruchtwisseling. Op dit moment wordt er hard gewerkt om de producten ook op een goede plek te verwerken en te verkopen.

Het bouwplan voor 2020 voor alle akkers die onderdeel zijn van het project ESsentie (totaal circa 100 hectare). De verschillende kleuren staan voor de verschillende gewassen die verbouwd gaan worden.

In de komende weken wordt de esrand aan de Ruiten Aa-zijde nog hersteld. Hiermee herstellen we weer een stukje historisch landschap. De grond die hierbij vrij komt wordt elders op de es gebruikt om een vlak geschoven laagte weer op te hogen en hiermee te herstellen.
Ik kan niet wachten tot de pachters weer aan de slag kunnen en gaan zaaien. En hopen dat we daarna zo nu en dan ook wat regen krijgen zodat de gewassen dit jaar wel goed groeien!

Boswachter Jelka

P.s. wil je ook lekker naar buiten en een kijkje nemen op de Westeresch? Dan kan ik ons boswachterspad Ter Wupping aanraden.

reageren

geef een reactie

  • Giulia jones
    12 juni 2020 om 08:26

    By changing precipitation trends – in some areas it will decline, in others it may increase, in yet others it will fall as rain instead of snow and thus deprive several billion people of their water supply which currently comes from snow melt. https://www.assignmentsquare.co.uk/

  • Ine Bles
    19 maart 2020 om 15:59

    Wat fijn om in deze tijd waarin iedereen het over Corona heeft iets te lezen wat gewoon doorgaat, het zaaien, groeien en bloeien op het land en het rekening houden met de natuur!

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog