www.boswachtersblog.nl/ Groningen

Snackbar in het wild

29 april 2023 Boswachter Marieke de Boer in Groningen

In het Westerkwartier is 10 hectare ingezaaid als natuurakker. Staatsbosbeheer wil de voedsel- en schuilgelegenheid voor allerlei dieren vergroten. Op verschillende locaties worden akkers ingezaaid, ook wel fauna-akkers genoemd. De akkers liggen verspreid in het Westerkwartier, het gaat om percelen bij Bombay, Curringherveld, nabij het Haarsterbos, Hamrik, Marumerlage, Oude Riet en Peebos. Juist die kleinschalige akkers zijn een belangrijke voedselbron voor talloze insecten, kleine zoogdieren en vogels

Boost voor biodiversiteit

Een natuurakker is een bloemrijke akker met -oude- graansoorten en akkerbloemen. Niet bedoeld om te oogsten, maar ter versterking van de biodiversiteit. Het hele jaar rond zijn deze akkers van grote waarde voor de natuur. Als voedselparadijs, schuilplek en voortplantingsgebied voor vele insectensoorten, vogels en ook zoogdieren. In de zomer zijn de akkers op z’n mooist, dan staat alles in bloei. Ook de nazomer, wanneer de bloei over is maar alles ‘in het zaad’ staat is de moeite waard.

Variatie in soorten

In het voorjaar zaaien we de akkers in. Dat doen we met een rijk mengsel van onder meer akkerandoorn, boekweit, korenbloemen, witte mosterd, zomergerst en zomertarwe. Dit zijn allemaal granen en bloemen die voorkomen in oude akkers. Boekweit is een belangrijke voedselplant voor vogels. Voor de bestuiving zijn de wilde bijen de belangrijkste insecten. De bloemen bloeien maar één dag, alleen in de morgen gaan ze open en direct na de middag weer dicht. Voor de verspreiding van boekweit(zaad) zijn vogels belangrijk. Zij zitten dan heerlijk te snacken op de zaden.

Natuurakkers in het Westerkwartier

De granen die worden gezaaid, geven veel voeding aan vogels. Niet alleen zomertarwe, ook soorten als boekweit, zomergerst en witte mosterd. Akkervogels zoals geelgors, putter, sijzen, veldleeuwerik en patrijs profiteren hiervan op verschillende manieren. In het voorjaar en de zomer trekken de nectarplanten insecten aan. Die zijn een belangrijke voedselbron voor de jongen van de vogels. De grote zaden van het graan zijn in het najaar belangrijk wintervoedsel voor de vogels. Ook veel insectensoorten leven in en rond de natuurakkers, waaronder vele dag- en nachtvlinders zoals de kleine vos en met wat geluk zelfs een keizermantel of koninginnenpage. Maar ook sprinkhanen als de greppelsprinkhaan en grote groene sabelsprinkhaan, of laag boven de akker jagende libellen zoals de paardenbijter en blauwe glazenmaker. De libellen jagen op de insecten die aangetrokken worden door de bloemen. Naast insecten trekken de akkers ook muizen aan. Ze schuilen graag tussen de begroeiing en eten van de akker. Helaas voor de muizen trekken ze zelf ook rovende soorten aan, zoals de torenvalk en kerkuil. De roofdieren zijn weer belangrijk voor het natuurlijk evenwicht, zodat bepaalde dieren zoals muizen niet de kans krijgen om een plaag te vormen.

7 natuurakkers

Ook het type terrein varieert, want natuurakkers doen het overal goed: bij poelen, tegen moerasbosjes, op vochtige hooilanden (mits voldoende hooggelegen en dus niet te nat) en op schrale heidegronden. Aan de Peebos is de akker gelegen naast onze werkschuur wel geploegd. Op de akker in de Oude Riet zal niet worden geploegd, hier gaan wij de grond niet keren. En vroege broedgevallen van kievit en scholekster verhinderen dit jaar dat de akker in de Bevervallei kan worden ingezaaid.

 

Fijn weekend!

Boswachter Marieke

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog