www.boswachtersblog.nl/ Groningen

Berichten met de tag:
geelgors

Groningen

Snackbar in het wild

In het Westerkwartier is 10 hectare ingezaaid als natuurakker. Staatsbosbeheer wil de voedsel- en schuilgelegenheid voor allerlei dieren vergroten. Juist die kleinschalige akkers zijn een belangrijke voedselbron voor talloze insecten, kleine zoogdieren en vogels. Een natuurakker is een bloemrijke akker met -oude- graansoorten en akkerbloemen. Niet bedoeld om te oogsten, maar ter versterking van de biodiversiteit. Het hele jaar rond zijn deze akkers van grote waarde voor de natuur.

lees meer
Groningen

Staatsbosbeheer zaait akkers in met voedzaam graan voor vogels

In het Westerkwartier wil Staatsbosbeheer de voedsel- en schuilgelegenheid voor allerlei dieren vergroten. Op vier locaties worden akkers ingezaaid met graan, ook wel fauna-akkers genoemd. kleinschalige akkers zijn een belangrijke voedselbron voor talloze insecten, kleine zoogdieren en vogels en bieden dekking en schuilgelegenheid voor zoogdieren als ree en haas.

lees meer
Groningen

Nieuwe Vogelatlas

Vorige week is de nieuwe Vogelatlas gepresenteerd. Door ruim 2000 vogelaars samengebrachte vogelgegevens, samengevat in een kloeke pil. Een prachtboek dat elke natuurliefhebber in het algemeen, elke vogelliefhebber in het bijzonder, elke beleidsmaker van de openbare ruimte en elke boer zou moeten lezen. Ook Groningse natuurgebieden van Staatsbosbeheer werden geteld. Door vrijwilligers en tellers die soms van verrassend ver kwamen om onze mooie provincie in kaart te brengen.

lees meer
Drenthe

De geelgors fluit Beethoven in het Hart van Drenthe

Is het zijn bonte vooral gele verenpak? Of is het zijn hoge scherpe zang die wat doet denken aan de 5e symfonie van Beethoven? Wat het ook is, de geelgors is één van de favoriete vogels van boswachter Evert Thomas.

lees meer
Limburg

Natuurakkertjes: snackbars in de natuur

Een natuurakker is een bloemrijke akker met -oude- granen en akkerbloemen. Niet bedoeld om te oogsten, maar ter versterking van de biodiversiteit. Het hele jaar rond zijn deze akkers van grote waarde voor de natuur. Als voedselparadijs, schuilplek en voortplantingsgebied voor vele insectensoorten, vogels en ook zoogdieren.

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog