www.boswachtersblog.nl/ Groningen

Zomer op de Westeresch

28 juli 2023 Boswachter Jelka Vale in Groningen

Winterrogge en het beekdal van het Oude Loopje

We zitten midden in de zomer. De eerste gewassen van de akkers die meedoen aan de pilot ESsentie worden alweer geoogst. Dit is de zesde zomer van de pilot met natuurinclusieve landbouw. We hebben al wat uitdagingen gehad dit jaar. Een heel nat voorjaar, waardoor bewerking van de akkers later op gang kwam. Gevolgd door een hele droge periode. Hoe is de stand van zaken nu?

Opbrengst

De gewassen zijn dit jaar laat gezaaid. Op het moment van zaaien was het droog en het is daarna ook nog een hele tijd droog gebleven. Het gevolg daarvan is dat de gewassen minder hoog zijn dan andere jaren. Dit is goed te zien bij bijvoorbeeld de boekweit. Het eerste wat geoogst wordt is gras-klaver en winterrogge. Gras-klaver kon niet overal gemaaid worden vanwege het voorkomen van broedende veldleeuweriken, reekalveren en bijzondere plantensoorten. Gerst en de veldbonen worden in de komende weken geoogst.

Boekweit en winterrogge

Stichting BOVEM

Een van de pachters heeft Stichting BOVEM ingeschakeld om de rogge te oogsten. Dat hebben ze gedaan onder toeziend oog van vele bezoekers. De rogge werd met twee oude binders gemaaid en gebonden. Met de hand werden de roggeschoven (een pluk bij elkaar gebonden rogge) op een boerenwagen geladen. Deze rogge is nu opgeslagen en volgend jaar tijdens de landbouwbeurs in Vlagtwedde wordt het gedorst.

Foto: Stichting BOVEM. Rogge maaien met een oude zelfbinder.
Foto: Stichting BOVEM. De rogge wordt na het maaien gelijk gebonden met de machine.

Nog twee jaar onderzoek

Dankzij de Regiodeal hebben we de pilot met twee jaar kunnen verlengen. Dit jaar en volgend jaar kunnen we dus samen met de boeren nog volop ervaring opdoen met natuurinclusieve landbouw. Ook kunnen we samen met de onderzoekers nog twee jaar onderzoek doen naar de ontwikkelingen in de bodem, de loopkevers, broedvogels, bijen en de akkerflora.

Nachtvlinders

Een vrijwilliger van ons heeft een begin gemaakt met een inventarisatie naar nachtvlinders in het gebied. Met behulp van LED-emmers (een insectenval met lamp) zijn meerdere gewassen onderzocht. Dat wordt later in de zomer herhaald. Hiermee hopen we meer over de aantrekkingskracht van de gewassen voor nachtvlinders te onderzoeken. Rupsen kunnen wellicht ook schade veroorzaken in het gewas. Maar zijn, net als de nachtvlinders zelf, ook een belangrijke prooi voor vogels (en andere dieren). Ook wordt met een lamp en laken gelokt om in beeld te krijgen wat de soortenrijkdom is in het gebied. De eerste resultaten zijn interessant. Om een tipje van de sluier op te lichten; in één nacht werden al 58 verschillende soorten gevangen. In een perceel haver werd het hoogste aantal gevangen en in een ruige akkerrand de meeste soorten.

Grasklaver met een brede strook akkerflora op de Veeleresch (ook onderdeel van de pilot ESsentie).

Een nieuw experiment

Ik heb al vaker geschreven over de uitdagingen die we hebben ten aanzien van kweek. Er zijn al diverse dingen geprobeerd. Het langer en vaker bewerken van een akker en daarna inzaaien met boekweit (omdat je dit gewas nog tot aan de langste dag van het jaar kan zaaien) en het telen van hennep. Dit najaar gaat een van de pachters met iets nieuws experimenteren. Er komen varkens op een van de akkers. De verwachting is dat de akkervarkens met hun neuzen de hele akker omwoelen en daarmee de wortels van de kweek verwijderen. Het Terracollege gaat onderzoeken of dit daadwerkelijk gebeurt. De RUG gaat op deze akker monitoren wat de gevolgen zijn voor de loopkevergemeenschap.

Foto: Martien van den Heuvel. Roodpoothalmkruiper. Eén van de loopkevers die vorig jaar is gevonden op de Westeresch.

Spannend jaar voor de loopkevers

Vorig jaar hebben we de resultaten van vijf jaar natuurinclusieve landbouw gepresenteerd. Wat daarin opviel was de grote hoeveelheid aan loopkevers en de verschuiving die deze gemeenschap in die vijf jaar heeft doorgemaakt. Begin 2018 waren er hoge aantallen loopkevers maar van maar van een paar soorten. In de jaren is de hoeveelheid loopkevers niet veranderd, maar wel de diversiteit aan loopkevers. Het aantal soorten is dus toegenomen. Het is opvallend dat deze toename pas na 5 jaar plaatsvindt. Het is heel spannend wat er dit jaar met deze gemeenschap gaat gebeuren. Neemt de diversiteit verder toe? Blijft het nu stabiel? Kortom; dit jaar en komend jaar zijn spannende jaren. Uiteraard zullen we de onderzoeksresultaten volgend jaar weer met jullie delen.

Willen jullie de gewassen op de Westeresch nog even bekijken? De boekweit staat nu volop in bloei. Loop dan het Westerwolds ESsenpad.

Boswachter Jelka

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog