www.boswachtersblog.nl/ Groningen

Berichten met de tag:
waterpeil

Groningen

Nat!

Het is de afgelopen maanden erg nat in het Lauwersmeergebied. Dat heeft voordelen maar ook nadelen: voor sommige dieren is het moeilijker om voedsel te vinden en wandelaars krijgen natte voeten….

lees meer
Oostvaardersplassen

Voorbereidende werkzaamheden herstel gat in de drempel

Deze week wordt er begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor het dichten van een gat in de drempel tussen het westelijk en het oostelijk deel van het moeras.

lees meer
Oostvaardersplassen

Conditie op peil

De dieren in de Oostvaardersplassen zijn weer volop bezig hun conditie op peil te brengen voor de komende winter. En naar het zich laat aanzien zijn ze de lange winter van 2012-2013 al weer lang te boven. De edelherten komen met dit warme weer wat vaker in het moeras om verkoeling te zoeken. Het is […]

lees meer
Zuid-Holland

Veelbelovend jaar voor weidevogels in De Wilck en Polder Westeinde

In de weidevogelvriendelijk beheerde polders De Wilck en Polder Westeinde in het Groene Hart zet Staatsbosbeheer vol in op het behoud van weidevogels als de grutto, kievit, scholekster en tureluur. Met gebiedsuitbreiding en extra plasdras is het reservaat nog geschikter gemaakt als ‘Bed, Bad & Breakfast’ voor de broedende vogels.

lees meer
Fryslân

Predatoren werende rasters in de Zwagermieden

Op twee locaties in de Zwagermieden worden voor het derde jaar op rij twee predatoren werende rasters geplaatst. In totaal gaat het om ongeveer 18 ha aan oppervlakte met in totaal een rasterlengte van ongeveer 2,3 km.De rasters zijn geplaatst in gebieden waar veel weidevogels broeden en die ook geschikt zijn om kuikens op te laten groeien. Naast waterpeilverhoging en predatoren beheer in samenwerking met de WBE, is dit een van de maatregelen die Staatsbosbeheer neemt om de weidevogels in het gebied een handje te helpen.

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog