www.boswachtersblog.nl/ Limburg

Elegante schapen; bestaan die?

24 juni 2014 staatsbosbeheerlimburg in Limburg

Ja! Zoals je in dit filmpje kunt zien bestaan deze inderdaad. Onder deze wollige slichte vacht vind je een rank en slank schaap met de bijbehorende poten. Deze poten zijn, zoals verteld wordt in het filmpje, één van de kenmerken van het Mergelland schaap.
Staatbsosbeheer Zuid-Limburg heeft een grote kudde in eigendom en zet deze vooral in voor de bijzondere kalkgraslanden.

Waarom het Mergelland schaap? een stukje achtergond informatie
‘Oos Mergelland Sjaop’ is de naam van een streekeigen schapenras, dat van oudsher gehouden werd in Zuid-Limburg en de Belgische en Duitse grensstreek. Kuddes begraasden de voor landbouw moeilijk bereikbare en schrale hellingen, maar ook holle wegen, bos- en akkerranden, braakliggende akkers en boomgaarden. De schapen werden voornamelijk gehouden voor de mest, opgespaard in de potstal, waarin de schapen ’s nachts en ’s winters verbleven, maar ook de wol en het vlees waren van belang. Het ras was bijna uitgestorven. De introductie van kunstmest, het terugdringen van het areaal woeste gronden en het fokken van (voor de vleesproductie) productievere schapenrassen verdrongen het Mergelland schaap. Maar dankzij de inspanningen van de laatste traditionele herder, enkele particuliere schapenliefhebbers en natuurbeherende organisaties, bleef dit unieke ras in stand. 35 jaar geleden werd de Vereniging “Oos Mergelland Sjoap” (OMS) opgericht, telt nu ruim 90 leden en zo’n 1500 schapen in het stamboek.

Gebruik
Het Mergelland schaap vertoont een goed kuddegedrag, is rustig en gemakkelijk, en kan leven van een relatief sober rantsoen. Mergelland schapen doen het goed op kalkgraslanden, en zijn gewend op steile hellingen te grazen. Ze worden daarom vaak ingezet door natuurbeherende instanties bij het beheer van natuurgebieden. Voorbeelden hiervan zijn: de kalkgraslanden in Zuid-Limburg (Nederland), de Viroinvallei, La Callestienne (Zuid- België), Domein Altembroek (Voerstreek- België) en de omgeving van Rouen (Frankrijk) en in enkele duinreservaten aan de Belgische kust. Door hun lange vacht zorgen de Mergelland schapen tijdens de begrazing voor de verspreiding van veel zaden, waardoor een grotere variatie ontstaat in de vegetatie.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog