www.boswachtersblog.nl/ Limburg

Extra voorzorgsmaatregelen in verband met het Ranavirus in Midden Limburg

28 juli 2014 staatsbosbeheerlimburg in Limburg

Zoals eerder vermeld is enig tijd geleden een uitbraak van het Ranavirus geconstateerd in het natuurgebied De Driestruik. Het Ranavirus is ongevaarlijk voor mensen en huisdieren, voor amfibieën, reptielen en vissen is het virus dodelijk. Om verdere verspreiding te voorkomen is besloten om het gebied met de besmette poelen voor iedereen af te sluiten (zie artikel van 14 juli op de weblog).

Tot nu toe lijkt de besmetting zich gelukkig tot De Driestruik te beperken. Wat we absoluut willen voorkomen is dat het Ranavirus zich verder verspreidt in Midden Limburg. Midden Limburg is namelijk een van de meest amfibierijke gebieden van ons land.

Staatsbosbeheer onderhoudt intensief contact met deskundigen van Ravon en DWHC en met lokale onderzoekers. Naar aanleiding daarvan zijn de volgende hoofdconclusies getrokken:

  • De volledige afsluiting van het besmette gebied in De Driestruik blijft voor onbepaalde tijd gehandhaafd (zie kaartje De Driestruik voor de exacte locatie);
  • Aanvullende afspraken met onze vrijwilligers en natuuronderzoekers in de ruime omgeving van De Driestruik:
  • vermijd contact met het water van poelen, beken of plassen en houd enige afstand tot het water (via water of bodemdeeltjes kan een besmetting zich verspreiden).
  • vermijd contact met amfibieën, vissen en reptielen, ook op het droge landbiotoop (dieren zijn mogelijk dragers van het virus).

Wat kunt u doen?
Behalve in het gesloten deel van De Driestruik is iedereen welkom in de natuur. Door de ernstige gevolgen van het Ranavirus voor amfibieën zoeken we -samen met experts- naar een goede balans tussen het inperken van verspreidingsrisico’s en de mogelijkheid van sommige maatregelen. Bovenstaande regels voor onderzoekers is daar een voorbeeld van. Vooralsnog lijkt dit voldoende.

Wel kunt u met ons meewerken om verdere verspreiding van het virus te voorkomen:

  • Houd honden in natuurgebieden aangelijnd, laat ze ook niet zwemmen in het water (nogmaals: dit is ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus, uw hond is niet vatbaar voor de ziekte);
  • Vang geen amfibieën of reptielen, het zijn beschermde diersoorten;
  • Zet huisgehouden waterdieren of vijverdieren niet uit in de natuur.
  • Meld de vondst van zieke of dode amfibieën in Midden-Limburg bij Staatsbosbeheer (0475-528500) of via ravon.nl.

Meer informatie over het Ranavirus en wat te doen: Factsheet Ranavirus

Heeft u algemene vragen dan kunt u naar de beheerseenheid Midden Limburg bellen
0475-528500. Voor persinformatie kunt u mailen naar boswachter Carla Hanssen c.hanssen@staatsbosbeheer.nl.

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog