www.boswachtersblog.nl/ Limburg

Houtoogst en kap populieren in het Bunderbos

20 oktober 2014 staatsbosbeheerlimburg in Limburg

Staatsbosbeheer heeft in de afgelopen weken gewerkt aan houtoogst in het Bunderbos. De reguliere houtoogst is gecombineerd met het aspect veiligheid; daarom zijn ook populieren in Brommelen weggehaald.

De overrijpe populieren, deze waren zo slecht dat ze al aangetast waren met houtrot, zijn (te) lang blijven staan. Nu waren alle vergunningen rond, was er duidelijkheid rondom het werkprotocol vuursalamander en konden deze populieren gekapt worden.

In het bos zijn populieren blijven staan, de reden hiervoor is dat we hier geen toestemming voor hebben gekregen om deze te kappen, deze zullen dus via de natuurlijk weg verdwijnen (lees: omvallen).
De populieren in de rand, die richting het bos hangen, hebben we ook laten staan wanneer er holtes in zaten. In deze holtes kunnen namelijk vleermuizen en holenbroeders (zoals de specht) wonen.

Houtrot in de populieren
Houtrot in de populieren

Het ziet er nu erg kaal uit. De komende twee à drie jaar zullen we afwachten wat de natuur zelf gaat doen. Gebeurt er nu weinig dan zullen we over een aantal jaar bijplanten. Er is voor gekozen om zoveel mogelijk werkzaamheden tegelijk in hetzelfde gebied te doen om de overlast te beperken.

Waarom houtoogst?
Houtoogst vindt plaats door dunning en verjonging. Een deel van het bos wordt gedund: er worden bomen weggehaald om de anderen meer ruimte te geven om goed verder te groeien. Bij verjonging worden grotere open plekken gemaakt. Deze bomen hebben geen lengte- en diktegroei meer en daarmee is het tijd om op deze plekken de groei van nieuwe bomen te stimuleren. Op deze open plekken in het bos gaan nieuwe jonge bomen groeien. Door regelmatig te dunnen en verjongen ontstaat een bos met verschillende leeftijden waar toekomstige generaties weer kwaliteitshout uit kunnen oogsten. Bos blijft bos.

Wat merkt u ervan?
De paden kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn doordat ze stuk gereden zijn door het werkverkeer. De paden worden zo snel mogelijk hersteld, maar dit herstelwerk kan pas uitgevoerd worden als het werk afgerond is en in een periode dat de paden goed droog zijn.

Hernieuwbare grondstof
Staatsbosbeheer vindt het belangrijk om naast natuur en recreatie hout als hernieuwbare grondstof te produceren. Door tijdig te verjongen is er een duurzame houtproductie. En er ontstaat een bos met verschillende leeftijden, dat voor mens, plant en dier aantrekkelijk is.

 

Houtstapels na oogst in het Bunderbos
Houtstapels na oogst in het Bunderbos
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog