www.boswachtersblog.nl/ Limburg

Exmoorpony’s, een hele mooie aanwinst voor het Schuitwater

1 maart 2021 Boswachter Andy Liebrand in Limburg

Kenmerkend voor het prachtige natuurgebied het Schuitwater is de grote variatie in landschappen en rijkdom van planten- en diersoorten. Sinds begin 2021 is daar de Exmoorpony bij gekomen. Naast dat deze pony een lust voor het oog is, zal door zijn aanwezigheid de variatie en rijkdom van het Schuitwater alleen nog maar toenemen.

Europese oerpony

Alsof iemand hem voor de grap even met de neus in een zak met meel heeft geduwd. Kenmerkend voor de pony is dan ook de vaal witte snuit. Duizenden jaren geleden, toen Engeland nog vast zat aan het Europese vasteland, zwierf de Europese oerpony rond in het gebied tussen Noord-Frankrijk, Engeland en Zweden. Door kruising met andere paarden verdween de oerpony langzaam uit Europa. Uiteindelijk kwam de oerpony alleen nog in de Engelse streek Exmoor in het wild voor. De huidige pony dankt zijn naam dan ook aan deze streek. Fokprogramma’s hebben ervoor gezorgd dat er wereldwijd weer zo’n 3500 dieren leven. Omdat de Exmoorpony goed bestand is tegen zware omstandigheden als kou, vocht en lage kwaliteit voedsel is deze uitermate geschikt om in te zetten bij het beheer van natuurgebieden.

Verrijking voor natuur

Door hun (graas)gedrag zullen de pony’s een positief effect hebben op de natuur van het Schuitwater. Plaatselijk zullen de pony’s de planten tot op de grond afbijten zodat kale schrale plekken ontstaan waar mossen, korstmossen en rozetachtige planten zoals muizenoor zich thuis voelen. Ook insecten als de veldkrekel en allerlei zandbijen profiteren hiervan. De zandbijen kunnen voor een nestplaats ook terecht op de kale en zandige plekken die ontstaan doordat de pony’s graag een zandbad nemen. Op andere, vaste plaatsen gaan de pony’s hun mest deponeren. Op deze latrines eten de pony’s niet. Door de verrijking en afwezigheid van vraat zullen hier hogere en rijkere vegetaties ontstaan met onder andere avondkoekoeksbloem en sint Janskruid. De mest van de pony’s bevat ruwe plantenresten hetgeen de verspreiding van zaden door het gebied bevordert. Op ponymest kunnen zo’n 10-15 soorten mestpaddenstoelen groeien waaronder het bijzondere Speldenprikzwammetje. Bij hun graasgedag sparen de Exmoors boomsoorten als vuilboom en lijsterbes. De vuilboom is belangrijk als nectarplant voor bijen en vlinders waaronder de zeldzame bruine en gewone eikenpage. De bessen van de lijsterbes zijn ’s winters erg geliefd bij kramsvogels, koperwieken en zanglijsters.

Niet (bij)voeren

In het najaar leggen de pony’s een flinke vetvoorraad aan in de nek en achterhand. Door deze reserves hoeven de dieren ’s winters niet bijgevoerd te worden. Omdat de Exmoorpony’s van nature schuw zijn zullen ze mensen mijden. Om opdringerigheid en problemen te voorkomen mogen de pony’s niet gevoerd worden. voeren.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog