www.boswachtersblog.nl/ Limburg

20.000 bomen en struiken zorgen voor meer biodiversiteit in Merselo

24 mei 2024 Boswachter Andy Liebrand in Limburg

Jonge bosaanplant

Tussen 2020 en 2030 legt Staatsbosbeheer in Nederland bijna 7.500 voetbalvelden (zo’n 5.000 hectare) nieuw bos aan. Als onderdeel daarvan zijn in het Loobeekdal in Merselo dit voorjaar bijna 20.000 bomen en struiken aangeplant. Staatsbosbeheer vindt het belangrijk dat er in Nederland meer bos komt. Door het planten van bomen wordt koolstofdioxide (CO2) vastgelegd, wat het opwarmen van de aarde tegengaat. Meer bos in Nederland is belangrijk voor klimaat, biodiversiteit en recreatie.

In het beekdal van de Loobeek zijn verschillende inheemse boomsoorten – vooral loofbomen, zoals zwarte en grauwe els, zoete kers, boswilg, winterlinde, zomereik en zachte berk – en struiken aangeplant. Deze nieuwe bomen en struiken vormen een natuurlijke verbinding tussen de bosgebieden aan de westzijde van Loobeek.

Zoete kers

Gevarieerd, veerkrachtig bos
De variatie in soorten maakt het bos veerkrachtiger en beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme droogte en ziektes. Er ontstaat op deze manier een waardevol bos met veel bloeiende en vruchtdragende bomen en struiken en een grote biodiversiteit. Zo is de zwarte els vooral in het voorjaar bekend om de katjes en elzenproppen. Verschillende soorten vogels nestelen in elzenstobben, variërend van ganzen en eenden tot kleinere zangvogels. ’s Winters verblijven veel overwinterende sijzen in zwarte elzen. Zij eten de zaden uit de elzenproppen. De zoete kers is een wilde kersensoort. In de lente krijgt hij prachtige bloesems, in de herfst biedt de boom vogels fruitige hapjes aan in ruil voor het verspreiden van zijn zaden. Voor insecten is de zoete kers een belangrijk ‘thuis’. De sleedoornpage en de koningspage leggen hun eitjes op deze boom. De boswilg biedt de grote en kleine weerschijnvlinder een plek voor haar eitjes en voedsel. In de winterlinde vinden verschillende insecten hun voedsel. Het is ook een belangrijke nectarleverancier voor bijen. Het blad verteert snel en dat is goed voor de bodem en het bodemleven.

Staatsbosbeheer hoopt natuurlijk dat de nieuw aangeplante bomen en struiken in Merselo een goed ‘thuis’ gaan zijn voor planten, dieren en insecten. De komende jaren zullen we zien hoe het zich ontwikkelt, als de bomen en struiken uitgroeien tot een bos. Van een eentonig en natuurarm drassig grasland (met veelal pitrus) naar een aantrekkelijk bosgebied dat bruist van diversiteit. Een ware natuurmetamorfose in Merselo!

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog